Nieuwsflits #29 - 2020

nieuwsflits-banner-(002)
rabo

Dubbelen weer toegestaan!

Dubbelen weer toegestaan
Vanaf donderdag 19 november is dubbelen en trainen met maximaal 4 spelers per baan weer toegestaan
Spelers van alle leeftijden mogen weer dubbel spelen bij tennis en padel. In de persconferentie van het kabinet afgelopen dinsdag werd aangekondigd dat de extra maatregelen van de afgelopen 2 weken weer komen te vervallen. De al langer geldende Corona maatregelen blijven voor iedereen op ons tennispark natuurlijk wel van toepassing. Zonder een compleet overzicht te willen geven hierbij nog een keer de belangrijkste maatregelen:
  • Hanteer altijd de 1,5 meter afstand
  • Reserveren op naam is verplicht
  • Horeca, toiletten en douches zijn gesloten. Voor noodgevallen is het mindervaliden toilet beschikbaar
  • Verlaat na het spelen het park zo spoedig mogelijk
  • Dringend advies om bij het betreden van het verenigingsgebouw/tennishal een mondkapje te dragen tot aankomst op de binnenbaan. Zeer waarschijnlijk wordt dit dringende advies vanaf 1 december een wettelijke verplichting
  • Bij gezondheidsklachten/verkoudheid het park niet betreden
  • Maak gebruik van de desinfectiemiddelen bij het betreden en verlaten van het park
Voor vragen kunnen leden zich wenden tot Jack Laanen, coördinator Corona maatregelen Keltenwoud

Verlichting buitenbanen nu ook automatisch geschakeld via reservering

Led verlichting
We zijn er in de tennishal al aan gewend dat het licht automatisch wordt ingeschakeld wanneer je hebt gereserveerd.
In het kader van het traject verduurzaming en energie-besparing, dat is gestart met de ombouw naar ledverlichting van de hal in januari 2019, hebben we de buitenbanen dit jaar omgebouwd naar ledverlichting. Vergelijken we het energieverbruik met voorgaande jaren dan verbruiken we in KWH’s nu ongeveer 40% minder en dat is een mooie score. In euro’s ligt dat anders omdat de energiebelasting en de transitiekosten naar duurzame-energie jaarlijks fors stijgen. Omdat de bijkomende belastingen en heffingen alsmaar stijgen blijft het dus noodzakelijk om energieverspilling zo veel als mogelijk te beperken. Ter afronding van het traject verduurzaming en energiebesparing is vandaag (13-11) door ITN de koppeling gemaakt, baanverlichting buiten en het afhangsysteem, waardoor het aan- en uitschakelen wordt gestuurd door de gemaakte reserveringen.

Omdat ons tennispark is opgedeeld v.w.b. de lichtschakelingen in blokken van twee banen is het vriendelijk verzoek om ’s-avonds, wanneer het kan, zo veel mogelijk per blok af te hangen. Voorbeeld: wanneer baan 3 is bezet en baan 4 is vrij en baan 5 is vrij, hang dan af op baan 4 omdat baan 3 en 4 een blok vormen en de verlichting al is ingeschakeled omdat op baan 3 al was afgehangen. Dat scheelt, in dit voorbeeld, onnodig energieverbruik omdat baan 5 en 6 ook een blok vormen. We snappen dat dit niet altijd mogelijk is maar alleen al het er mee rekening houden kan een besparing opleveren in die gevallen dat het wel kan. De padelbanen geldt dit niet, die schakelen wel per baan.

Wanneer er geen vervolgreservering is gaat de baanverlichting automatisch uit met nu nog een uitloop van 20 minuten. Zorg dus, wanneer je door wilt spelen, dat je een nieuwe reservering achter de oude reservering maakt.

Om 22.45 uur gaat alle baanverlichting automatisch uit.

Slepen is nog steeds verplicht.

Na slepen gewoon je handen ontsmetten.

Komende evenementen:

TOT NADER BERICHT:
De toss en alle interne competities afgelast.
KANTINE voorlopig gesloten.
Schild
facebook instagram