Nieuwsflits #23 - 2021

nieuwsflits-banner-(002)
rabo

Kijk voor coronaregels op onze website

Kijk voor coronaregels op onze website
Het kabinet heeft dinsdagavond over de bestrijding van het coronavirus maatregelen en richtlijnen aangekondigd die op 25 september moeten ingaan. Voor onze vereniging en accommodatie kan dat consequenties hebben. Bijvoorbeeld dat bezoekers vanaf 14 jaar voortaan in het clubhuis een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs moeten tonen. Dan mag de anderhalve-meter-regel losgelaten worden. Bij afhaalrestaurants zou zo’n registratie niet hoeven.

Bij de Tweede Kamer en vooral ook bij de horecaorganisaties wordt verschillend gereageerd op die nieuwe maatregelen. Vanuit Keltenwoud wordt samen met Rosalie van Sportcafé Proost bekeken hoe de maatregel aangepakt kan worden. Hiervoor is contact gezocht met de gemeente Ede, KNLTB, NOC*NSF en Horeca Nederland. Omdat er vanwege het begin van de tennis- en padelcompetities vanaf zaterdag 25 september duidelijkheid moet zijn, wil het bestuur van Keltenwoud op of rond 23 september een bericht over de uitvoering van de maatregel met het coronatoegangsbewijs en de QR-verplichting voor het clubhuis op onze website plaatsen. Wat altijd al gewenst, is, geldt dan helemaal: houd onze website goed in de gaten! En vervolgens wordt aan iedereen gevraagd op een correcte manier aan de uitvoering mee te werken.

Wie overigens alleen naar het park komt om te sporten zonder gebruik te maken van de horeca, kan dat gewoon blijven doen. Daarbij is geen QR-registratie nodig. Je mag dan ook gebruik maken van het toilet.

Nieuwe ledenbrief van de voorzitter

Nieuwe ledenbrief van de voorzitter
Keltenwoud-voorzitter Chris Kluijtmans heeft een nieuwe brief geschreven als vervolg op zijn bericht medio augustus. Toen riep hij de leden op gebruik te maken van de mogelijkheid te reageren op de in juni gepresenteerde voorstellen voor een uitbreiding van de padelaccommodatie. De nieuwe ledenbrief wordt een dezer dagen verstuurd naar de leden met een courant e-mailadres.

Chris Kluijtmans informeert de leden over het grote aantal reacties (meer dan 200) dat binnen gekomen is. Daar bedankt hij voor, mede omdat dit kan bijdragen aan het draagvlak voor eventuele oplossingen. Tegelijk met informatie over de voortgang van het padelvraagstuk geeft hij inzicht in het reilen en zeilen van de vereniging. De voorzitter beschrijft de strategische keuze die het bestuur voor Keltenwoud maakt en hoe de padel ontwikkeling daarin past. Chris komt ook uit bij de financiële gezondheid van Keltenwoud en bij de noodzaak een stabiel ledental te hebben. Na de keuze in 2006 voor de verhuizing naar een nieuw park hebben zich onverwacht ontwikkelingen voorgedaan zoals de financiële crisis, een verlaagde opbrengst van de verkoop van het vorige park en recent het coronavirus. Chris is blij dat het ledental de afgelopen tijd flink gestegen is (tot bijna 1000) en hoopt dat dit vastgehouden kan worden. Hij pleit voor een goede keuze later in een ALV om het padelvraagstuk op te lossen en verzekert de leden om de belangen van zo’n 800 tennissers daarbij niet uit het oog te verliezen.

Wie de informatie over de oplossingsvarianten nog eens op de website wil bekijken, hierbij de link: https://keltenwoud.nl/onderzoek-uitbreiding-padelbanen/

Baanverlichting stopt om 23.00 uur

Baanverlichting stopt om 23.00 uur
Ons sportcafé Proost heeft opmerkingen en vragen ontvangen over de verlichting op de buitenbanen die ’s avonds om 5 minuten over 11 uitgaat. Iedereen snapt dat het uiterst vervelend is als men midden in een game of rally ineens de bal niet meer kan zien. Toch is daar maar één oplossing voor: zorgen dat je direct na 23.00 uur de baan verlaat.

Het doven van de verlichting op de buitenbanen is namelijk vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Als Keltenwoud hebben we toestemming om de baanverlichting tot 23.00 uur te laten branden. Je kunt ook maar tot 23.00 uur een tennis- of padelbaan reserveren. Als je op dat tijdstip stopt met spelen kun je 5 minuten later de baan verlaten hebben. Op de paden langs de banen, het terras, het parkeerterrein en de toegangsweg blijft wel langer enige verlichting aan.

Steun je Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud al?

Steun je Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud al?
In de zomermaanden hebben wij bericht over de activiteiten en events die op ons park plaatsvinden rondom rolstoeltennis. Zo waren er een clinic en een meerdaags tenniskamp van de Esther Vergeer Foundation. Graag brengen wij ook nog even onder de aandacht dat leden van Keltenwoud ook donateur kunt worden van Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud (SRK).

Deze stichting is een initiatief van Keltenwoud Tennis & Padel in samenwerking met de Esther Vergeer Foundation. Als Keltenwoud willen we midden in de samenleving staan en met rolstoeltennis de mindervalide spelers nieuwe kansen bieden. SRK werkt autonoom, heeft een ANBI status en ondersteunt de gehandicapte sporter op maat, zodat sporten wél mogelijk wordt. Zo is Sonja Datema-Ooijendijk een van de enthousiaste trainers van tennissers in een zgn. roller.

Juist wanneer particulieren het werk van de stichting blijvend ondersteunen met relatief kleine donaties, kunnen wij het werk ten gunste van onze sporters met een beperking blijven uitvoeren; hen een sportbeleving aanbieden in een omgeving van gelijkwaardigheid.

Er zijn al verschillende donatiemogelijkheden en dit kan al voor een kleine maandelijkse bijdrage.

Meer informatie of interesse? Kijk bij Wervingsbrief/donaties op https://keltenwoud.nl/aanmelden-rolstoeltennis/

Je kunt de Stichting SRK ook volgen via social media:

Facebook: https://www.facebook.com/RolstoelTennisKeltenwoud

Instagram: https://www.instagram.com/rolstoeltennis_keltenwoud/

TOSSEN:

ma: 13:30
do: 10:00

HD Competitie:
Start: 30 sept

MIX Competitie:
Start: 28 sept


GEZELLIGHEIDSTOERNOOIEN:

18 sept: Bitterballentoernooi

Schild
facebook instagram 

Slepen is nog steeds verplicht.

Na slepen gewoon je handen ontsmetten.