Nieuwsflits #18 - 2021

nieuwsflits-banner-(002)

In dit nummer:

- Brief van de voorzitter
rabo

Brief voorzitter aan de leden van Keltenwoud

Brief voorzitter aan de leden van Keltenwoud

Ledenbrief over opties padeluitbreiding

Nog de hele maand augustus is het mogelijk om via onze website uw mening te geven over de voorstellen voor de uitbreiding van padelbanen zoals het bestuur die heeft gepresenteerd in de algemene ledenvergadering van 16 juni. Voorzitter Chris Kluijtmans roept de leden in een brief op hiervan gebruik te maken.

Deze brief is een dezer dagen aan de leden met een correct functionerend emailadres verzonden. Er zijn al tientallen meldingen van ‘onbestelbaar’ terug gekomen. Dat kan het geval zijn bij leden die van emailadres zijn veranderd of waar een typefoutje in het ledenbestandadres voorkomt. Bij verschillende leden is de brief met als afzender voorzitterkeltenwoud@gmail.com en met als kop “GEEF UW MENING” in de zgn Spambak terecht gekomen. Kijk daar dus ook even in.

Hoe dan ook, als je de brief (nog) niet ontvangen hebt, kun je deze wel op de website vinden en lezen via deze link. Op de Keltenwoud-site staan ook de verschillende mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding van de padelbanen. Iedereen kan die rustig bekijken (zie de rode knop linksboven op onze homepage). Inmiddels hebben al zo'n 100 leden een reactie gegeven.

In zijn brief schrijft de voorzitter dat het uiteraard prettig is als het bestuur een goed beeld krijgt van de meningen die er over de diverse voorstellen bestaan. “Ook goede suggesties of nieuwe ideeën zijn natuurlijk zeer welkom!”, aldus Chris Kluijtmans.

In de hal van het clubhuis zijn geprinte exemplaren van de brief neergelegd om mee te nemen.

Op onze website onder “Nieuws” staat de presentatie van het onderzoek naar de uitbreiding van de padelbanen. De presentatie met vijf varianten inclusief kostenramingen eindigt met een reactieformulier waarmee leden van Keltenwoud hun mening, alternatieven of vragen kunnen insturen. Zoals het bestuur in de algemene ledenvergadering op 16 juni aankondigde, wil het hiermee meer leden bij de besluitvorming betrekken.

Zoals eerder bericht heeft een kleine werkgroep op verzoek van de ALV van oktober 2019 onderzocht op welke wijze de padelcapaciteit uit te breiden is. Ook externe deskundigen hebben meegekeken. De opties zijn naast en/of gedeeltelijk op de huidige ligging van de padelbanen, op de plaats van de oefenhoek, op tennisbanen 3-4 en op 2 tennisbanen in de tennishal. Bij elke variant zijn voor- en nadelen en een kostenraming vermeld.

Reacties worden verwerkt voor een vervolgadvies aan het bestuur. Het is de bedoeling daarna op basis van een concreet uitgewerkt en vooraf gepresenteerd voorstel in een extra ledenvergadering een beslissing te nemen. De link naar de informatie en het reactieformulier: https://keltenwoud.nl/onderzoek-uitbreiding-padelbanen/

K O M E N D E - E V E N E M E N T E N :

TOSSEN:

ma: 13:30
do: 10:00

DAGKAMP:
23, 24 en 25 aug

KELTENWOUD OPEN:
30 aug - 5 sept

GEZELLIGHEIDSTOERNOOIEN:

14 aug: Dame Blanchetoernooi
18 sept: Bitterballentoernooi

INLOOPAVOND PADEL:

Schild
facebook instagram 

Slepen is nog steeds verplicht.

Na slepen gewoon je handen ontsmetten.