Nieuwsflits #01 - 2022

nieuwsflits-banner-(002)
Rabobank logo

Jeugdspelers mogen weer wedstrijden spelen

Jeugdspelers mogen weer wedstrijden spelen
Binnen de huidige coronamaatregelen is met ingang van 11 januari sprake van één versoepeling. Voor jeugd en jongeren tot en met 17 jaar zijn vanaf dinsdag weer georganiseerde sportactiviteiten in de openlucht toegestaan. Onze tennis- en padelbanen zijn hiervoor open van ’s morgens 9 uur tot ’s middags 5 uur.

De sporters in deze leeftijdscategorie hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens hun spel. Trainingen en wedstrijden binnen de eigen vereniging zijn toegestaan. In de officiële maatregel mag de jeugd tot 8 uur ’s avonds sporten, maar omdat ons park voor de volwassenen al om 17.00 uur dicht moet, laat het bestuur dit eindtijdstip voor alle leden gelden. Anders wordt het wel heel lastig om dit in de avonduren te controleren en te handhaven.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar is er nog geen versoepeling. Buiten sporten is toegestaan met maximaal 2 personen (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand. Wel kunnen op één sportlocatie meerdere tweetallen tegelijk sporten, maar die tweetallen mogen qua samenstelling gedurende het spel of de training niet van samenstelling wisselen. Ook moet de afstand tussen de sporters van een tweetal tenminste 1,5 meter zijn en dient de afstand tussen de verschillende tweetallen ook meer dan 1,5 meter te bedragen. Als die onderlinge afstand kleiner is, is er namelijk sprake van groepsvorming en dat mag niet. Om er geen misverstand over te laten bestaan: dubbelen met tennis of padel is voor volwassenen dus niet toegestaan, aangezien er dan met 4 personen tegelijk gesport wordt. Er mogen dus maximaal 2 personen bij elkaar zijn, ook voor en na het spelen. Publiek is bij geen enkele activiteit toegestaan.

Onzekerheid over activiteiten op 15 en 16 januari.

Hoe lang de coronabeperkingen duren is afhankelijk van landelijke overheidsmaatregelen. In december werd aangekondigd dat dit in ieder geval tot en met 14 januari zal zijn. Daarom werden het Keltenwoud eindejaarstoernooi en het vervangende Gelukstoernooi al eerder afgelast. Ook het padel Bubbeltjestoernooi op 9 januari en de tennis damesdubbelwintercompetitie op 13 januari gaan niet door. Over het Grote Frietentoernooi op 15 januari bestaat nog onzekerheid. Inschrijven via de website kan nog tot en met 12 januari. Mocht dit gezelligheids-tennistoernooitje afgelast worden, dan stuurt de recreatiecommissie een bericht naar degenen die zich ingeschreven hebben. De padelcommissie zal de deelnemers van de interne padelcompetitie informeren over het eventueel annuleren van de geplande speeldata 15 en 16 januari. En als de avondsluiting en/of verbod op dubbelspel blijft bestaan, vervallen ook de wedstrijden op 18 januari in de interne wintermixcompetitie en op 20 januari in het herendubbeltennis.

Regeling voor toiletgebruik

Regeling voor toiletgebruik
Omdat zowel het clubhuis annex Sportcafé Proost, de tennishal en de kleedkamers gesloten zijn, is een gebruiksregeling voor de toiletten afgesproken. Op werkdagen zijn de toiletten in de tennishal tussen 9.00 en 17.00 uur open via de zijdeur op het terras aan de achterkant van het gebouw (tegenover de tennisbanen 3/4).

Op zaterdag en zondag kunnen sporters bij dringende nood een tijdelijke voorziening in de vorm van een dixie toilet gebruiken. Dit is gedaan omdat de tennishal het gehele weekeinde om verzekeringstechnische reden afgesloten blijft. Het dixie toilet staat voor de tennishal aan het einde van het parkeerterrein.

Bijzondere algemene ledenvergadering op 22 januari

Bijzondere algemene ledenvergadering op 22 januari
Het verenigingsbestuur heeft een voorstel opgesteld voor de uitbreiding van onze padelcapaciteit. Dit plan zal in het komende weekeinde per e-mail naar de leden worden gestuurd. De bedoeling is er in een Bijzondere algemene ledenvergadering een besluit over te nemen. Deze extra ALV is gepland op zaterdag 22 januari, aanvang 16.00 uur.

Als het kabinet gaat besluiten de coronaregels na 14 januari zodanig te versoepelen dat een fysieke ledenvergadering gehouden mag worden, dan gaat het bestuur dat zeker doen. Voor een goede bespreking is dat de beste optie, vindt het bestuur. Mocht zo’n ledenvergadering voorlopig onmogelijk blijven, dan wordt de Bijzondere ALV online gehouden.

De vooraankondiging van deze extra ALV heeft voorzitter Chris Kluijtmans op 31 december in een emailbrief aan de leden bekend gemaakt. Hij schreef daarin dat de besturen van vereniging en stichting SBNK na de rapportage van de commissie Uitbreiding Padelbanen gezamenlijk tot de conclusie kwamen dat er één optie voor de aanleg van meer padelbanen is die als de allerbeste overkomt. Dit voorstel inclusief toelichting wordt dus spoedig aan de leden voorgelegd. Een beslissing is op korte termijn gewenst omdat ook de kosten van nieuwe padelkooien en de levertijden de laatste tijd alleen maar oplopen.

TOSSEN:

ma: 13:30 - do: 10:00

INLOOPAVONDEN PADEL:
4 februari
4 maart

GEZELLIGHEIDSTOERNOOIEN:

15 jan grote frietentoernooi
12 feb tapastoernooi
12 maart high tea toernooiSchild
facebook instagram 

Slepen is nog steeds verplicht.

Na slepen gewoon je handen ontsmetten.
Email Marketing Powered by MailPoet