Nieuwsflits #26 - 2021

nieuwsflits-banner-(002)
rabo

Coronatoegangsbewijs ook in tennishal

Coronatoegangsbewijs ook in tennishal
Met ingang van zaterdag 6 november geldt het coronatoegangsbewijs (CTB) voor volwassenen bij Keltenwoud ook voor de tennishal en het terras. Dus iedereen die het gebouw in wil of van de horeca gebruik wil maken, moet zijn of haar persoonlijke QR-code laten scannen én geldig ID-bewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) laten zien. Voor alle duidelijkheid: dus ook de halspelers en kleedkamer- en toiletgebruikers.

Dit is een van de nieuwe maatregelen van het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer om de verdere verspreiding van het Covid-19-virus tegen gaan. De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op besmetting niet uit. Het zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk samen kan komen. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een CTB op papier te laten zien. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor onder meer horeca, zowel binnen als op buitenterrassen, sportkantines en georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar in binnenaccommodaties, zoals bijvoorbeeld sportschool, sportvereniging en groepslessen. Daarnaast adviseert de overheid zowel voor als na het sporten om 1,5 meter afstand te houden en de basisregels in acht te blijven nemen zoals ontsmetten van de handen bij aankomst op het sportpark en thuisblijven bij klachten.

Vrijwilligersavond afgelast

Vrijwilligersavond afgelast
De geplande middag en avond voor vrijwilligers op zaterdag 6 november gaat niet door. Door het uitbreidende coronavirus is het risico voor de veiligheid en gezondheid van zo’n zestig deelnemers in een afgesloten clubhuis te groot. Het bestuur van Keltenwoud heeft besloten het evenement zodra dat wel kan naar het voorjaar of de zomer van 2022 te verplaatsen.Formeel zou de vrijwilligersavond binnen de geldende coronamaatregelen gehouden kunnen worden, maar toch is ervoor gekozen om dat niet te doen. Dit mede vanwege de sterk oplopende ziekenhuisopnames, de oproepen vanuit de zorg dat op vele vlakken daar het water alweer aan de lippen staat en de beperkte ruimte van onze kantine. Dan zijn afstand houden en matige ventilatiemogelijkheden knelpunten. Zo’n evenement past nu niet bij onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid en de veiligheid die wij moeten bieden aan leden en gasten van onze vereniging, aldus het bestuur.

Hieraan wordt toegevoegd dat het bestuur zo’n drastische maatregel afhankelijk van de coronasituatie per activiteit bekijkt. In dit geval gaat het alleen om afgelasting van de vrijwilligersavond en niet over andere activiteiten als het pizzatoernooi op 6 november, het Novemberfest op 19-20 november en het eindejaarstennistoernooi vanaf 19 december. Op de brief van de voorzitter aan de vrijwilligers over de afgelasting op 6 november hebben verschillende leden begripvolle reacties gestuurd.

Maar één reservering vooruit mogelijk

Maar één reservering vooruit mogelijk
In het afhangsysteem voor online baanreserveringen is een wijziging doorgevoerd. Voor de padelbanen kun je alleen op hele uren afhangen en maar één keer vooruit. Hiermee kunnen we ‘onrendabele’ of lege tijdvakken van een kwartier of half uur voorkomen.

Dat heeft twee doelen: 1. Bij padel proberen we hiermee het verlies van de loze halve uren tussen hele uren te voorkomen. Dit kan veelal net weer wat extra speelcapaciteit opleveren.
  1. Het afhangen kan per lid nog eenmaal "vooruit". Zodra de reservering benut of voorbij is, kan direct weer opnieuw eenmaal worden afhangen. Zo willen we diverse reserveringen per lid vooraf voorkomen. Ook is het nodig de namen van alle medespelers bij je reservering in te vullen. Bij een single dus de andere speler en bij een dubbel drie andere tennissers of padellers.
Om meer speelgelegenheid te bieden, kun je bij wijze van proef tot 19 december ook op zaterdag- en zondagavond tot 23.00 uur tennissen en padellen. Op de website van Keltenwoud kun je zien dat hiervoor tot nu toe weinig reserveringen gemaakt zijn.

Presentatie van update padelplan

Presentatie van update padelplan
In de algemene ledenvergadering op 6 oktober presenteerde bestuurslid Wiljan Janssen de tussenstand in het onderzoek naar de uitbreiding van de padelbanen. Eerder in juni had hij al een vijftal opties gepresenteerd, die sindsdien ook op de website te bekijken zijn. Een extra optie is om op tennisbaan 3 twee padelbanen te projecteren en naast baan 8 een nieuwe tennisbaan aan te leggen.

Wiljan gaf een overzicht van wat er in de afgelopen twee jaar ondernomen is. Zo zijn er 201 reacties op de eerdere presentatie binnen gekomen, die zeer uiteenlopend van aard zijn. Wel is duidelijk geworden dat bijna niemand tegen padel en de uitbreiding van padelbanen is maar dat velen bezorgdheid uiten over het eventueel inleveren van tennisbanen en over de financiële consequenties van de plannen. Ook blijkt uit de reacties dat de meeste leden de extra padelbanen het liefst in de buurt van de huidige banen willen hebben. Ook in de ALV op 6 oktober waren positieve geluiden te horen. Er is meer wederzijds begrip aan het ontstaan, ook al zijn er verschillen van inzicht gebleken. Dat mag uiteraard ook, aldus het bestuur, dat daarmee op zorgvuldige wijze wil omgaan.

Wiljan Janssen benadrukte dat er nog geen besluiten zijn genomen. Eerst worden de kosten van de opties nog eens berekend en op haalbaarheid getoetst. Dat wordt in een rapport opgenomen dat door het bestuur wordt beoordeeld. Als het bestuur vindt dat alles goed onderzocht en uitgewerkt is, wordt dat rapport en planvoorstel aan een nieuwe ledenvergadering voorgelegd. Ook de update van de padelplan-presentatie is op de Keltenwoud-website geplaatst.

Onderzoek 4e padelbaan 2021 (Oktober)

TOSSEN:

ma: 13:30 - do: 10:00

INLOOPAVONDEN PADEL:
5 november
3 december
7 januari
4 februari
4 maart

GEZELLIGHEIDSTOERNOOIEN:

6 nov Pizzatoernooi
19 - 20 november Novemberfest
11 dec Glühweintoernooi
15 jan grote frietentoernooi
12 feb tapastoernooi
12 maart high tea toernooiSchild
facebook instagram 

Slepen is nog steeds verplicht.

Na slepen gewoon je handen ontsmetten.