Nieuwsflits #22 - 2022

nieuwsflits-banner-(002)
Rabobank logo

Hier zijn de clubkampioenen!

Keltenwoud-Nieuwsflits-#22-1a-clubkampioenen-foto-Rianne-Bogers

Voor het eerst sinds 2019 zijn bij TPV Keltenwoud weer Clubkampioenschappen tennis gehouden. Hierbij was sprake van een mooie samenwerking tussen de jeugdcommissie en de clubkampioenschappencommissie.

Omdat het toernooi pas laat georganiseerd is, waren er helaas weinig deelnemers. Daarom is besloten de partijen op een dag te spelen: zaterdag 22 oktober. Een erg sportieve dag voor de deelnemers met spannende, gezellige wedstrijden. Het prachtige weer maakte het feestje compleet!

Clubkampioen 2022 zijn geworden:
Heren enkel 5: Timo Slootweg
Heren dubbel 6: Guido Cramwinckel en Dennis de Heus
Dames dubbel 6: Nicole Oosterveld en Miranda de Weijer
Dames dubbel 7: Margreeth Singerling en Esmeralda Heij
Jongens groen enkel 10 – 12 jaar: Felix de Bock
Groen dubbel 10 -12 jaar: Felix de Bock en Ryan Oberink

Klus- en Groendag zaterdag 5 november

Klus- en Groendag zaterdag 5 november

Zaterdag 5 november is weer de jaarlijkse onderhoudsdag op het park. De bedoeling is het park buiten winterklaar te maken zoals het snoeien van struiken, onkruid wieden, tafels en stoelen opbergen, etc. etc. Voor deze werkzaamheden worden vrijwilligers gevraagd. Als je kunt komen dan graag aanmelden via de mail naar: verheijkuipers@solcon.nl.

De ervaring is dat het naast de werkzaamheden een gezellige dag wordt. De inwendige mens wordt zeker niet vergeten: de vrijwilligers worden verwend met koffie, thee en broodjes. Om 10.00 uur zaterdagmorgen wordt begonnen. Er is een pauze tussen de middag en daarna worden nog wat laatste loodjes ‘aangepakt’. Gestopt wordt aan het begin van de middag. Dus graag aanmelden als je kunt, maar zaterdag spontaan komen mag natuurlijk ook altijd en het hoeft niet voor de hele dag te zijn.

Pizzatoernooi zaterdag 19 november

Pizzatoernooi zaterdag 19 november

Ook in de winter is er volop mogelijkheid om te tennissen. Op zaterdag 19 november organiseert de recreatiecommissie het eerste gezelligheidstoernooitje van deze winter met het thema ‘Pizza’. Nadat twee rondes zijn gespeeld, kunnen de tennissers genieten van een heerlijke punt pizza als lunch. Gestart wordt om 11.00 uur en rond 14:00 uur is de afsluiting.

Aan de hand van de inschrijvingen wordt een wedstrijdschema van 45 minuten per ronde gemaakt, waarbij gespeeld wordt in dubbelpartijen. De wedstrijdcommissie probeert daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met samenstelling, afwisseling en niveau. Hoe meer aanmeldingen, des te beter een leuke indeling gemaakt kan worden! Deelnamekosten zijn € 7,-. We zien je graag op 19 november, en dat kan als je wel winter- of jaarlid bent. Online inschrijven kan tot woensdag 16 november.

Leden voor klachtencommissie gezocht

Leden voor klachtencommissie gezocht

De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft in zijn najaarsvergadering op 5 oktober een klachtenreglement vastgesteld. Hierin staan de regels en procedures beschreven bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Veel sportclubs hebben zo’n reglement.

Volgens het klachtenreglement kan elk lid tegen een ander lid, een professional die werkzaam is op ons tennis- en padelpark, commissie of bestuur een klacht bij de klachtencommissie indienen. Een klacht is iedere gedraging, uitlating of beslissing van de beklaagde, waardoor de klager zich buiten proportioneel benadeeld voelt. Het gaat hierbij niet om beslissingen in en rondom de competitie en toernooien. Het betreft klachten die verband houden met Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud. De klachtencommissie die de klacht behandelt, bestaat uit drie leden die uit hun midden een voorzitter kiezen. De leden worden door het bestuur voor een termijn van drie jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. Leden van de klachtencommissie mogen geen lid zijn van het bestuur of commissie.

Keltenwoud zoekt leden die lid van de klachtencommissie willen worden. De benoeming zal plaatsvinden in de ALV in het voorjaar van 2023.Het reglement is op te vragen bij secretaris.keltenwoud@gmail.com; aanmelden als je belangstelling hebt kan naar hetzelfde mailadres.

Houd het park netjes!

Houd het park netjes!

Dit is een oproep aan alle leden van TPV Keltenwoud om het park netjes achter te laten. En in het bijzonder om geen uitgetrapte sigarettenpeuken te laten liggen.

We zijn misschien te verwend geraakt met de dagelijkse werkzaamheden van onze gepensioneerde groundsman Wim. Maar inmiddels is Erik bij ons enkele middagen per week aan het werk. Het zou erg helpen als hij zijn kostbare tijd beter kan gebruiken dan voor het opruimen van ons afval. Bovendien geldt ons voorterras als niet-rokers gebied en is er aan de zuidkant van de tennishal nog wel plaats voor rokers. Maar het is gewoonweg niet nodig om de peuk zo maar op de grond te gooien, uit te trappen en te laten liggen. Er staan genoeg asbakken en prullenbakken om dit niet te hoeven doen. En als je al een peuk uittrapt om geen smeulende prullenbak te veroorzaken, wees dan compleet om ‘m ook weer op te pakken en in een prullenbak te gooien.
Daarnaast worden onze buiten- en binnenbanen ook in minder tijd onderhouden. Wij kunnen allemaal helpen door na het gebruik van de tennis- en padelbanen altijd deze buitenbanen goed te vegen en onze spullen niet te laten slingeren. Vele handjes helpen, we zijn tenslotte allemaal lid van onze Tennis- en Padel Vereniging Keltenwoud.

Tennis Tossen:

ma: 13:30 - do: 10:00

Inloopavond padel 20.00 - 22.00 uur:
4 november, 2 december

Proost Flower Powertoernooi:

11-12 november

Wintertoernooitjes:

19 nov, 10 dec, 14 jan, 18 feb, 18 mrt

Heren Dubbel Wintertoernooi:
start 29-09

Dames Dubbel Wintertoernooi:
start 06-10

Winter Mix Competitie

start 04-10

Schild
facebook instagram 

Slepen is nog steeds verplicht, ook Padel.

Email Marketing Powered by MailPoet