Nieuwsflits #20 - 2022

nieuwsflits-banner-(002)
Rabobank logo

Kom (eens) naar de ledenvergadering

Kom (eens) naar de ledenvergadering

Voorzitter Chris Kluijtmans heeft vorige week alle leden in een direct e-mailbericht uitgenodigd op 5 oktober naar de algemene ledenvergadering te komen. Waarom zou je dat verzoek negeren? Wees woensdagavond welkom in het clubhuis. De ALV, zoals de vergadering afgekort genoemd wordt, begint om 20.00 uur.

Bij het voorzittersbericht zaten ook alle vergaderstukken. Zoals de jaarrekeningen van het boekjaar 2021-2022, de invoering van een klachtenreglement plus instelling van een klachtencommissie en voorstellen voor wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. De statutenwijziging komt voort uit het moeten voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ook het Huishoudelijk reglement moest daarom aangepast worden. Dit was een bijzonder omvangrijke taak voor de secretarissen van stichting SBNK en Keltenwoud-vereniging. Je mag er vanuit gaan dat zij samen met de KNLTB én onze notaris voor statuten en reglementen hebben gezorgd die tot in detail aan de wettelijke eisen voldoen. Enkele geprinte exemplaren liggen in de hal van ons clubhuis ter inzage. Als je hierin geïnteresseerd bent, kun je voorafgaand aan de ALV met de beide secretarissen inhoudelijk van gedachten wisselen, zoals ook altijd gewoonlijk is om met de penningmeesters te doen over de financiële cijfers. Uiteraard kun je ook in de ALV over de clubfinanciën en de statuten spreken. Beide jaarrekeningen laten een positief saldo van tienduizenden euro’s zien, hetgeen duidt op een financieel gezonde situatie.
De agenda luidt:
1. Opening en welkom
2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen van de ALV van 9 maart 2022
4. Herbenoeming van de voorzitter TPVK: Chris Kluijtmans
5. Benoeming Karin van ’t Wout tot bestuurslid onder gelijktijdige verlening van decharge aan het aftredende bestuurslid Gerrit Jacobs
6. Jaarrekeningen TVK en SBNK boekjaar 2021-2022
7. Vaststelling gewijzigde statuten van TVK en SBNK
8. Vaststelling gewijzigde Huishoudelijk Reglement van TVK en van SBNK
9. Vaststelling klachtenreglement TVK
10. Voorstel ingediend door tenminste vijf leden
11. Rondvraag
12. Sluiting

Erik van den Berg: mooier park

Erik van den Berg: mooier park

Sinds begin september is Erik van den Berg drie middagen in de week aan het werk op ons tennis- en padelpark. Het stichtingsbestuur heeft hem een hele rits algemene en technische taken gegeven op het gebied van onderhoud, groen, afval tot aan alle voorbijkomende sleutel- en reparatieklusjes. Hij stelt zichzelf als doel om het park telkens mooier achter te laten dan voordat hij kwam.

Over zijn ervaringen en indrukken van de beginperiode zegt hij: Het is erg leuk divers werk dat me prima op het lijf geschreven is. En ik heb nog nooit zo'n groot kantoor gehad! Hiermee bedoelt hij naast de werkkamer waar het bureau en de werkmaterialen voor de technisch beheerder staan “het hele park”. Erik heeft vroeger als kind twee jaartjes getennist, nog op het oude park aan de Selterskampweg. Via vele omwegen van andere sporten heeft sinds anderhalf jaar het padelvirus hem te pakken gekregen. Naast zijn werkzaamheden op ons Keltenwoud-park runt Erik van den Berg samen met zijn vrouw een eigen bedrijfje zonder personeel (zzp’er). Hij is vader van 3 kinderen en sinds 2009 wéér woonachtig “hier in het boomrijke Bennekom”. Hij is al sinds drie jaar zijn huis aan het verbouwen “waar ook maar geen einde aan lijkt te komen. Kortom, altijd bezig!”, aldus Erik. En nu dus ook regelmatig bij Keltenwoud!

Keltenwoud bedankt sponsors

Keltenwoud bedankt sponsors

De sponsorcommissie organiseerde op 15 september een bijeenkomst voor alle huidige sponsoren om hen te bedanken voor de bijdragen de afgelopen jaren. Daar werd enthousiast op gereageerd en zo’n twintig personen namen deel aan het programma.

De groep werd ontvangen met een drankje en een barbecue verzorgd door team PROOST. Vanaf het terras zijn de sponsoruitingen in nieuwe stijl goed te zien en dat leverde veel complimenten op. Na het eten stond een padelclinic op het programma. Deze werd vol enthousiasme geleid door Gert en Mark Bogers. Voor veel deelnemers was dit een eerste kennismaking met padel, maar zij gaven al aan dit nog wel vaker te willen doen.

Binnenkort Padelwijzer verkrijgbaar

Binnenkort Padelwijzer verkrijgbaar

Marjo Gruisen tennist haar hele leven, en dat is al meer dan vijftig jaar. De laatste vijf jaar is daar padel bijgekomen, waaraan ze inmiddels ook verslingerd is. Padellessen, competities en toernooien maken voor haar padel tot een leuke en gezonde activiteit. Het kijken naar padelwedstrijden en praten met mensen hierover verrijken dat. Dit enthousiasme en deze kennis heeft zij nu gebundeld in de Padelwijzer, wegwijzer in padelland.

Ook Marjo, al heel lang lid van Keltenwoud, merkt dat padel steeds meer aan aantrekkingskracht wint, ook bij Keltenwoud. De sport is snel, sociaal en spectaculair om te zien. Bovendien is padel voor iedereen gemakkelijk te leren, ongeacht leeftijd, fitheid of kracht. Volgens haar wordt het nóg leuker als je meer over deze sport weet. Dit boekje wijst je de weg. Leer met de Padelwijzer de topspelers kennen én hun bijnamen, ontdek de belangrijkste toernooien gedurende het jaar, imponeer je teamgenoten met leuke weetjes en oefen de mooiste padelslagen zoals de chiquita of de bandega. Omdat padel veel raakvlakken met tennis heeft, wordt daarmee soms een vergelijking gemaakt. Onze tennis- en padelleraar Jacques Engelaar heeft ook een inhoudelijke bijdrage geleverd. De Padelwijzer is opgedeeld aan de hand van de maanden van het jaar. Zo blijf je het hele jaar op de hoogte wat/wie er speelt in padelland.

De Padelwijzer is vanaf 1 december te koop in boekwinkels, maar zeker ook aan de bar van sportcafé Proost voor €15,00. Je kunt ook naar www.padelwijzer.com gaan en het bestelformulier invullen. Bij voorinschrijving tot 1 december (via mail aan marjogruisen@gmail.com) krijg je €2,50 korting.

Tennis Tossen:

ma: 13:30 - do: 10:00

Inloopavond padel 20.00 - 22.00 uur:
4 november, 2 december

Heren Dubbel Wintertoernooi:
start 29-09

Dames Dubbel Wintertoernooi:
start 06-10

Schild
facebook instagram 

Slepen is nog steeds verplicht, ook Padel.

Email Marketing Powered by MailPoet