Nieuwsflits #28 - 2020

nieuwsflits-banner
rabo

25 November nieuwe datum ALV

25 November nieuwe datum ALV 

De vorige maand uitgestelde algemene ledenvergadering (ALV) is verplaatst naar woensdag 25 november, aanvang 20.00 uur. Het bestuur gaat er daarbij van uit dat de landelijke coronamaatregelen weer gelijk zijn aan die van voor 4 november. Dan mogen en kunnen er maximaal 30 personen in het vergaderlokaal in het clubhuis. Het bestuur wil graag dat je vooraf jouw belangstelling en/of bezoek bij secretaris Daan van der Sleen aankondigt: secretaris@keltenwoud.nl.

De ALV van 14 oktober ging niet door omdat de vereiste opkomst van 25 leden niet werd gehaald. Volgens onze statuten moeten we dan binnen twee à vier weken een nieuwe ALV bijeenroepen. Maar dat moment zou binnen de eerder door de regering afgekondigde gedeeltelijke lockdown van 4 weken vallen. Vandaar dat nu op een iets langere termijn dan vier weken deze nieuwe ALV wordt gehouden. Het bestuur wil namelijk het afgelopen verenigingsjaar graag financieel afsluiten. Dat kunnen de leden in de ALV doen de jaarrekeningen 2019/2020 van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK) en van de Tennisvereniging Keltenwoud formeel vast te stellen. Het quorum van 25 leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen geldt nu niet.

Het bestuur volgt het protocol van coronamaatregelen door in de ALV op 25 november voldoende onderlinge afstand te garanderen. Wie dat wil kan een neusmondkapje gebruiken.

De agenda van de ALV luidt:

1.Opening en welkom.

2.Herbenoeming Hans Groot Kormelink als secretaris van de stichting SBNK. Hans treedt af volgens het rooster van aftreden, maar kan voor een tweede termijn benoemd worden.

3.Jaarrekeningen boekjaar 2019-2020, zowel van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud als Tennisvereniging Keltenwoud; toelichting door de penningmeesters.

4.Voorstel ingediend door tenminste vijf leden.

5.Rondvraag. 6.Sluiting.

Een printafdruk van de agenda en enkele bijhorende stukken liggen ter inzage in de hal van het clubhuis. Daar zit ook de verklaring van de kascommissie bij. Een vergadersetje meenemen mag ook. Vlak voor de ALV-bijeenkomst, vanaf 19.30 uur, kunnen leden die dat willen, technische vragen aan de penningmeester stellen over de financiële stukken.

Nieuw logo voor Keltenwoud

Nieuw logo voor Keltenwoud

Keltenwoud krijgt een nieuw logo. Na de oproep aan de leden ideeën en voorstellen in te dienen kreeg de logowerkgroep handenvol inzendingen. Het ontwerp van Arnout Hasselaar heeft gewonnen. Eind oktober overhandigden de bestuursleden Huub Albreghs en Gerrit Jacobs hem namens de logocommissie de 100 Euro-waardebon van Intersport Winners en een boeket bloemen.

Keltenwoud-lid Arnout Hasselaar uit Bennekom stuurde bij zijn ontwerp een toelichting in. Hij noemde daarbij als zijn uitgangspunten:

1.Een nieuwe eigentijdse vormgeving met de herkenbaarheid van de tennis- & padelsport.

2.Het behouden van de tinten van de huidige clubkleuren, geel en donkerblauw.

3.Een logo dat in meerdere verschijningsvormen herkenbaar is. Dus geschikt voor gebruik in verschillende producten, zoals bijvoorbeeld folders, posters, nieuwsbrieven, profielfoto’s (sociale media) en op verschillende ondergronden. Zoals op papier, lichte en donkere kleding, reclamedoeken, vlaggen en banieren.

4.Een logo die de trots op de tennis & padelvereniging Keltenwoud uitstraalt.

De logowerkgroep was blij verrast door de creativiteit en kwaliteit van verschillende inzendingen. Tot 14 september kon men meedoen. Enkele leden hadden bij hun voorstel voor een nieuw logo wel meer dan tien varianten daarop. Naast de genoemde bestuursleden maakten Miranda de Weijer, Marjolein van de Toolen en Nico de Gouw deel uit van de werkgroep. Het was hun bedoeling het winnende ontwerp te presenteren in de algemene ledenvergadering van 14 oktober, maar die ging toen niet door. Het nieuwe logo zal geleidelijkaan in verschillende uitingsvormen en toepassingen worden opgenomen.

Help mee winter-klaar maken van tuin

Help mee winterklaar maken van tuin

Corona of niet, het is weer zover: de ‘tuin’ op het Keltenwoud-park wacht op het winterklaar-maken. Dit gebeurt op zaterdag 21 november en daarbij zijn vrijwilligers van harte welkom. Onder aanvoering van SBNK-bestuurslid Henk Kuipers wordt om 10.00 uur begonnen. Tussen de middag is er pauze en daarna volgen de laatste loodjes tot uiterlijk 15.00 uur.

Wat er zoal gedaan moet worden bij het winterklaar maken? Langs de wallen de bomen opsnoeien, de cotoneaster bosschage kortwieken, de plantenperken wieden en netjes maken. Plus het afval verzamelen en afvoeren. Kortom een fijne en nuttige bezigheid op ons mooie tennispark.

Het Stichtingsbestuur zorgt er voor dat de inwendige mens niet vergeten zal worden zodat iedereen goed gevoed kan doorwerken. Graag doorgeven dat je komt door te mailen naar: verheijkuipers@solcon.nl. Spontaan komen op 21 november mag natuurlijk ook en bedenk daarbij dat het niet perse voor de hele dag hoeft te zijn. Enkele uurtjes helpen is ook een welkome bijdrage.

Tennis- en padellessen kunnen doorgaan

Tennis- en padellessen kunnen doorgaan

De tijdelijke extra coronamaatregelen van het kabinet hebben ook gevolgen voor de tennis- en padellessen op Keltenwoud. BTOtennis en POEngelaar verdelen de volwassen cursisten zodanig over de lesuren en beschikbare banen dat iedereen kan blijven meedoen.

In de regels die tenminste tot en met 18 november gelden is namelijk bepaald dat volwassen sporters alleen nog maar in groepen van maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand van elkaar mogen trainen. Eerder was dit 4 personen. De groepen moeten onderling ruime afstand houden, goed afgebakend zijn en mogen niet mengen.

De stichting SBNK heeft de contracthuurders erop attent gemaakt dat bij het tennissen op de binnenbanen alleen enkelspel toegestaan is.

De trainers en ons club- en stichtingsbestuur zien vol spanning uit naar 17 november wanneer afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen misschien een versoepeling van de maatregelen bekend wordt gemaakt en dubbelen weer mogelijk wordt. Het is dus afwachten geblazen. Wel is zeker dat het Keltenwoud eindejaarstoernooi 2020 niet doorgaat. Tenminste, niet als open toernooi dat van 19 tot en met 31 december in de tennishal gepland was. Onderzocht wordt of er dan voor de leden iets anders georganiseerd kan worden. i

Zoals eerder gemeld is de corona-lockdown ook heel triest voor onze horecapachters Teun en Rosalie. Inmiddels zijn zij ingeschakeld in het toezicht op ons park.

Verder herinneren wij aan de televisie-uitzending Waar is de Mol op maandagavond 16 november 21.30 uur (SBS6) waarin BN’er John de Mol samen met zanger Rolf Sanchez, oud-voetballer Wesley Sneijder en songwriter John Ewbanks padel spelen op onze padelbanen.

Als donateur rolstoeltennis ondersteunen

Als donateur rolstoeltennis ondersteunen

De Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud (SRK) heeft verschillende relaties in een wervingsactie gewezen op de mogelijkheid donateur te worden. Dit is mogelijk voor iedereen, ook met kleine bedragen. Na de oprichting bij notariële akte op 12 december 2019 heeft de stichting SRK niet stilgezeten. Maar veel activiteiten in de opstartfase speelden zich af op de achtergrond, mede door de beperkingen vanwege het coronavirus.

Zo werd de aanvraag voor een donatie uit het Rabobank Coöperatieffonds voor de aanschaf van vier sportrolstoelen gehonoreerd met een bedrag van € 10.000. Hiermee zijn vier sportrolstoelen aangekocht die op feestelijke wijze aan SRK werden overgedragen. Dit gebeurde tijdens de inlooples die op 17 juni in samenwerking met de Esther Vergeer Foundation plaatsvond.

SRK verwelkomde Heij & van Maanen uit Wageningen als hoofdsponsor en TVM Verzekeringen en Van Veen Advocaten als medesponsoren. Ook meldde zich een achttal donateurs aan met een maandelijks of jaarlijkse financiële toezegging. Dankzij deze bijdragen heeft SRK een gezonde financiele startpositie verkregen.

De inlooples van 17 juni verliep succesvol omdat drie leerlingen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om gedurende 8 vervolglessen kennis te maken met rolstoeltennis. Hun enthousiasme was groot en heeft er toe geleid dat zij zich ook hebben aangemeld voor het vervolgtraject. Dit omvat een uur tennisles in de tennishal gedurende 20 weken in de periode oktober - maart 2021. Dit gebeurt onder leiding van een even enthousiaste trainer Sonja Datema-Ooijendijk van de Bennekomse Tennis Opleiding. De leerlingen betalen een eigen bijdrage van € 15 per les. De overige kosten voor onder meer trainer, baanhuur en gebruik sportrolstoelen worden betaald door SRK.

In samenspraak met de Esther Vergeer Foundation wordt gewerkt aan werving van meer leerlingen. SRK-bestuurslid Marcel Smits heeft kontakten met revalidatieartsen in ziekenhuis Gelderse Vallei en Klimmendaal en bekijkt samen met hen of SRK revalidatiepatiënten rolstoeltennis kan aanbieden. De financiële positie staat toe dat we meer leerlingen een toezegging kunnen doen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de beperkingen als gevolg van de coronapandemie.

SRK dankt sponsoren en donateurs voor hun bijdragen. Maar om de continuïteit te waarborgen wil de stichting graag meer bedrijven, organisaties en mensen verwelkomen die financieel willen ondersteunen. SRK heeft een ANBI-status. Vandaar hun vraag om dit bericht te verspreiden onder uw kennissen- en zakelijke relatiekring. Wanneer ook particulieren dit rolstoeltennis blijvend ondersteunen met relatief kleine donaties, kan SRK het werk ten gunste van sporters met een beperking blijven uitvoeren, en hen een sportbeleving aanbieden in een omgeving van gelijkwaardigheid.

U kunt als donateur kiezen uit een aantal mogelijkheden:

1.Een algemene doorlopende donatie per maand of per kwartaal ter dekking van de kosten van financiële ondersteuning door SRK van de rolstoeltennissers.

2.Donatie voor een specifiek thema; bijvoorbeeld baanhuur, kosten van de trainer, of een rolstoeltennisser persoonlijk financieel ondersteunen.

3.Een eenmalige donatie ter ondersteuning van onze activiteiten.

Wie op de hoogte wil blijven van onze activiteiten kan zich voor de digitale Keltenwoud Nieuwsflits aanmelden op de website www.keltenwoud.nl. We zijn blij met iedereen die Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud een warm hart toedraagt. U kunt ook mailen naar rolstoeltennis@keltenwoud.nl.

Komende evenementen:

TOT NADER BERICHT:
De toss en alle interne competities afgelast.
KANTINE voorlopig gesloten.
logo-Keltenwoud-Matura-MT-script
facebook instagram