De jeugd ging hen voor, maar sinds maandag 11 mei kunnen ook de volwassen leden van Keltenwoud weer gebruik maken van ons park. En naar dat moment hebben blijkbaar velen uitgekeken, want er is deze week volop getennist en gepadeld. Iedereen heeft zich daarbij voorbeeldig aan de afspraken gehouden rondom het reserveren van banen en de “corona”richtlijnen op het park. Het bestuur uit daarvoor complimenten en dankbaarheid. Nu komt er een nieuwe week aan.

Er zijn nog wat punten die welllicht extra aandacht vragen:

  • Het kwartier ‘pauze’ tussen de gereserveerde uren is bedoeld om per baan rustig en gecoördineerd van spelers te kunnen wisselen. Spelers mogen hooguit 10 minuten voor de afhangperiode op het park aanwezig zijn. Voordat de nieuwe spelers op de baan kunnen, zijn de andere, eerder ‘geboekte’ spelers al vertrokken. Een uur reserveren betekent dus maximaal 1 uur spelen en niet langer.
  • In het controlepunt bij het trapje na de fietsenstalling staan desinfectieflesjes. Maak daar a.u.b. na het spelen gebruik van.
  • Het slepen van de banen is conform de richtlijnen van de tennisbond KNLTB tot nader order niet toegestaan. Je kunt het sleepnet dus onaangeroerd op zijn plaats laten hangen/liggen.
  • Het schoonhouden van de toiletten schoot deze week helaas te kort, excuus daarvoor. Voor de komende weken zijn hier duidelijke afspraken voor gemaakt.
  • De consumpties die in de hal staan zijn bedoeld voor de toezichthouders in de controlepost. Vanaf volgende week is er één toezichthouder per tijdsblok. Deze controleert of je vooraf online gereserveerd hebt. Volg zijn/haar aanwijzingen op.

Met ingang van maandag 18 mei mag er door leden die op hetzelfde woonadres geregistreerd staan gedubbeld worden. Dit geldt voor zowel tennis als padel en uiteraard ook hier na digitale vooraanmelding van alle spelers. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de partners/familieleden beiden aan dezelfde kant van het net staan en dus samen als dubbelpartners spelen. Van speelhelft wisselen is, als koppel, na gespeelde games toegestaan. Volg daarbij de richting van de wijzers van de klok. In andere gevallen geldt vooralsnog voor volwassenen de regel zowel bij tennis als padel dat er 2 personen op de baan mogen staan. Alleen als er een trainer aanwezig is mag er gespeeld worden met 4 spelers per baan. De jeugd mag wel met 4 spelers op de baan.

Het op afstand reserveren van speeltijd functioneerde goed, is de algemene indruk. Wel bleken er veel e-mail adressen van leden niet te kloppen. Daar moest onze webmaster en parkbeheerder Wim Wennekes telkens achteraan. Er zijn namelijk verschillende databestanden van emailadressen. Dat van de tijdreserveringsklok, gekoppeld aan het KNLTB-lidmaatschap, is een ander databestand dan de emailadressen van de abonnees op onze Keltenwoud Nieuwsflits. Het blijft dus van belang dat de leden er zelf voor zorgen dat het juiste, actuele e-mail adres bij de vereniging bekend is. Dus iedere keer als je van emailadres verandert, geef dat dan door aan de ledenadministratie en meld je dan opnieuw aan voor de Nieuwsflits.