Aanmelden voor het familietoernooi 2019, op 1e pinksterdag, 9 juni.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist expliciete en ondubbelzinnige toestemming.