Aanmelden Glühweintoernooi

Zaterdag 15 december 2018 van 13:30 tot 17:30.

Inschrijving sluit woensdag 12 december 2018.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw inschrijving te bevestigen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist expliciete en ondubbelzinnige toestemming.