Aanmelding Snerttoernooi

Zaterdag 19 januari 2019 van 11:00 tot 15:00.

Inschrijving sluit woensdag 16 januari 2019.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw inschrijving te bevestigen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist expliciete en ondubbelzinnige toestemming.