Zoals aangekondigd in Nieuwsflits #10 melden we als Keltenwoud in nu een extra ‘flits’ de afspraken over het gebruik van ons tennis- en padelpark voor de jeugdleden. Deze afspraken sluiten uiteraard aan bij de landelijke afspraken tussen NOC/NSF en KNLTB en ze zijn afgestemd met de gemeente Ede. De richtlijnen en protocollen van de landelijke tennisbond kun je lezen via de link https://corona.knltb.nl/.

De afspraken voor het gebruik van ons Keltenwoud-park zijn:

 • Het park is met ingang van woensdag 29 april open voor lessen en vrij spelen voor de jeugd t/m 18 jaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 19.00 uur.
 • Bij het lopen op het park is de regel zoveel mogelijk “rechts” te houden.
 • Het toezicht op het gebruik van het park wordt uitgevoerd door parkbeheerder Wim Wennekes en de leraren van BTO. Zij zijn het aanspreekpunt op het park en hebben mandaat om spelers aan te spreken op het gedrag conform de richtlijnen.
 • Het clubgebouw en de binnenbanen blijven gesloten. Alleen in noodgevallen kan het hoofdgebouw betreden worden onder begeleiding van Wim Wennekes of een BTO-leraar.
 • Toegang naar AED en EHBO faciliteiten is geregeld.
 • Bestuurslid Jack Laanen is voor de komende periode aangesteld als corona coördinator.
 • Ten aanzien van de lessen is de volgende baanindeling gemaakt:
  baan 1 en 2 –> Julian;
  baan 3 en 4– >  Jack;
  baan 7 en 8 –> Sonja;
  padel baan 2 en 3 –> Jack.
  De jongste leden / lessers worden door Sonja bij het begin van de rolstoelbaan (einde van de fietsenrekken) opgehaald voorafgaand aan hun les en daar weer teruggebracht na de les.
 • Bij de lessen krijgt iedereen een handschoen aan om daarmee de tennisballen op te rapen. Er is tevens handgel beschikbaar.
 • Het blijft uiteraard de keuze van de ouders om de jeugd al dan niet deel te laten nemen aan de lessen.
 • Bij de banen zijn posters uit de toolbox van de KNLTB met corona-richtlijnen en instructies opgehangen. Daarop staat onder meer dat personen ouder dan 18 jaar NIET op het park mogen komen. Ouders die hun kinderen naar de les brengen, kunnen op de parkeerplaats / fietsenrek wachten. De 1,5 meter afstand houden geldt ook daar. Iedereen wordt verzocht zich aan de richtlijnen en instructies van parkbeheerder en leraren te houden.

Voor mogelijke specifieke vragen over de tennislessen kunt u zich wenden tot BTO.

Voor vragen / opmerkingen omtrent de corona maatregelen en het gebruik van het park, kunt u zich wenden tot Jack Laanen, email: .