Goed nieuws voor alle tennissers en padelspelers van Keltenwoud. Vanaf maandag 11 mei mogen de volwassenen weer de baan op. Om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen heeft het bestuur voor de komende weken de volgende afspraken gemaakt:

 • De afspraken die voor de jeugd tot en met 18 jaar zijn gemaakt blijven onverkort van kracht.
 • Voor alle duidelijkheid clubhuis, binnenbanen, douches en toiletten blijven gesloten. Voor noodgevallen is één toilet beschikbaar.
 • De tennis en padelbanen zijn maandag 11 mei vanaf 15.00 uur beschikbaar voor de volwassenen. Maandagochtend wordt er nog gewerkt aan het aangegeven van looprichtingen en 1,5 meter aanduidingen, vandaar dat de banen pas om 15.00 uur vrij gegeven worden.
 • Uiteraard geldt dat iedereen zich houdt aan de algemeen geldende hygiëne maatregelen.
 • Iedereen die gebruik wil maken van de banen dient van te voren thuis digitaal af te hangen via een persoonlijke account. Een handleiding hiervoor vind je in deze nieuwsflits. Helaas moeten we heel duidelijk stellen, niet afgehangen, geen toegang tot het park.
 • Het park is de komende 3 weken open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 tot 21.00 uur. Er wordt geen gebruik gemaakt van de verlichting.
 • Het digitaal afhangen is voor een tijdsperiode van 1 uur. Tussen de tijdsblokken van 1 uur zit een kwartier onderbreking voor het wisselen voor de volgende afhangperiode.
 • Spelers die afgehangen hebben mogen maximaal 10 minuten voor de afhangperiode op het park aanwezig zijn.
 • Voor zowel voor tennis, als padel geldt voor volwassenen dat er, vooralsnog,  2 personen op de baan mogen staan. Alleen als er een trainer aanwezig is mag er gespeeld worden met 4 spelers per baan. De jeugd mag wel met 4 spelers op de baan.
 • Voor het toezicht op het park is altijd een toezichthouder tussen 9.00 en 12.00 en tussen 15.00 en 21.00 uur aanwezig. De speeldag is ingedeeld in 3 tijdsblokken van 3 uur. De aanwezige toezichthouder is door het bestuur gemandateerd om toezicht te houden op het digitale afhangen en het hanteren van de algemene hygiëne maatregelen. De toezichthouder draagt een geel hesje.
 • Gebruik geen scoreborden.
 • Ga na het tennissen of padellen meteen naar huis.
 • De gemeente Ede heeft aangegeven dat het clubhuis onder de horecarichtlijnen valt. Dit is erg gunstig, want dit betekent dat het clubhuis en het terras met ingang van 1 juni open kan. Uiteraard met de restrictie van maximaal 30 personen in het clubhuis en het hanteren van de 1,5 meter richtlijn.

Voor alle overige richtlijnen met betrekking tot de persoonlijke hygiëne zie onderstaande link naar het protocol “verantwoord sporten” dat te vinden is op de website van de KNLTB.

https://corona.knltb.nl/media/qbjfsdpb/protocol-verantwoord-sporten-8-mei.pdf?ts=637245449211370000

Aan het eind van volgende week komt het bestuur weer bijeen om de afgelopen week te evalueren.

Voor vragen kun je altijd terecht bij de aanwezige toezichthouder op het park.

Uiteraard zullen we met zijn allen moeten wennen aan de nieuwe situatie op ons tennispark. Natuurlijk is het uitermate belangrijk dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Ongetwijfeld zal de praktijk vragen om afspraken bij te stellen. Daarnaast is bijstelling van de richtlijnen door de overheid steeds mogelijk en daar zal onze vereniging zich op moeten aanpassen.

Nieuw afhangsysteem Keltenwoud

We hebben inmiddels een ‘nieuw’ afhangsysteem bij Keltenwoud in gebruik genomen. De praktijk zal uitwijzen of dit aan onze verwachtingen gaat voldoen. Dit systeem is veel uitgebreider dan het KNLTB afhangbord. Elke speler is bekend binnen dit systeem met hun bondsnummer en e-mailadres. Om gebruik te kunnen maken van het afhangsysteem dienen we eerst een wachtwoord op te halen.

Zie hiervoor de volgende instructie op onze website:
https://keltenwoud.nl/baanreserveringssysteem-uitleg-wachtwoord-opvragen/

De volgende instructie is voor het afhangen van een baan:
https://keltenwoud.nl/baanreserveringssyteem-uitleg-thuis-baan-reserveren/

Voor alle duidelijkheid hieronder nog een keer de openingstijden van ons park voor de komende periode:

Maandag t/m vrijdag:
09:00 – 12:00 Open
12:00 – 15:00 GESLOTEN
15:00 – 21:00 Open

Zaterdag t/m zondag 

Gesloten