In het kader van duurzaamheid wil Keltenwoud een duurzaamheidsactie starten met de basisscholen in de regio. Een ludieke schoolactie met een serieuze achtergrond. Wie doet mee?

Op basis van onze contacten met een aantal basisscholen in de regio proberen we een ingang te vinden bij de basisscholen. Daarnaast kunnen we ook via email en flyers onze actie bekendheid geven. Het doel is om in het nieuwe schooljaar 2019-2020 het relatief kleine milieuprobleem, de bal gedumpt bij het afval, aan te kaarten. Dit als illustratie van de grotere vervuilingen. En daarmee het idee aanwakkeren dat ook een klein idee meehelpt aan het verbeteren van de natuur en het milieu.

Op school – in de groepen 7 en 8 – houden we een ludieke presentatie over de tennisbal bij het afval. Daarna krijgt iedere groep een inzamel-emmer waarin zo’n 100 tennisballen kunnen. Wellicht dat we deze gesponsord krijgen door b.v. Geels, Gamma of Karwei.

De kinderen willen we zo inspireren dat ze aan hun (tennissende) ouders oude tennisballen vragen, die de kinderen dan in de emmer in de klas stoppen. Een volle emmer oude ballen levert 1 punt op. Vijf punten is goed voor een klassikale padelclinic op Keltenwoud.

De actie duurt het hele schooljaar, waarbij we tussendoor even komen kijken. Bij succes kunnen we de klassen aan het einde ook nog laten strijden om de padel-wisseltrofee, te organiseren door Keltenwoudjeugdcommissie.

De Rabobank is deelgenoot in deze duurzaamheidsactie. Zij regelt eventueel de emmers met partnerstickers en stelt aan de winnende klas een geldbedrag ter beschikking waarmee de klas / school een eigen milieuactie kan organiseren.

Keltenwoud komt in de belangstelling bij de jeugd en inspireert wellicht om lid te worden. Onze sponsorgelden worden onder andere gebruikt om het jeugdlidmaatschap betaalbaar te houden.

Wie wil er mee doen?

Je hoeft niet overal voor in te zijn, maar bijvoorbeeld wil je wel meedenken, meeschrijven aan een flyer, het aanleveren en aangaan van de contacten met basisscholen, het maken en/of houden van de ludieke presentatie, het contact met de RABO-bank, etc.

Laat het ons weten:

Dick de Beij:

Marjo Gruisen: