In de Algemene Ledenvergadering zijn een aantal belangrijke zaken aan de orde gekomen. In willekeurige volgorde zijn dat:

* Contributieverhoging: de contributie voor een seniorlid gaat met €5 omhoog naar €225/jaarlid, €155/zomerlid en €110/winterlid , voor de jeugd blijft het jaarlidmaatschap €80 (8-17 jaar) resp. €45,- (t/m7 jaar); als je alleen wilt padelen, kost dit voor een senior €155/jaar, voor een junior tussen 8 en 17 jaar €40 en voor een junior t/m 7 jaar €25.

Keltenwoud telt momenteel 844 leden, waarvan 60 uitsluitend padel spelen.

*Voortgang werving nieuwe pachter:  met de huidige pachter Turgay is afgesproken dat de pacht wordt overgedragen zodra een nieuwe pachter is gevonden. Een klein comité heeft aan de hand van een programma van eisen met 4 belangstellenden gesprekken gevoerd; met twee daarvan heeft een vervolggesprek plaatsgevonden. Beide partijen hebben inmiddels een businessplan ingediend, dat is beoordeeld en er is een besluit genomen. Meer informatie over de nieuwe pachter volgt in de volgende Nieuwsflits.

*LED verlichting op de buitenbanen: met het aanbrengen van LED-verlichting op de tennisbuitenbanen is de verduurzaming van Keltenwoud afgerond. De investering bedraagt, incl. BOSA-subsidie (Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties), € 50.000. De begroting en de onderhoudsplanning laten deze investering toe. We doen het nu vanwege energiebesparing, betere lichtopbrengst, betere aansturing van de verlichting en straks per baan te regelen en de onzekerheid over de toekomstige werking BOSA regeling (minder subsidie?) en minder lichtoverlast voor omwonenden.

* Voortgang onderzoek vierde padelbaan: Het probleem is dat de padelbanen op doordeweekse dagen tussen 19.00 uur en 21.00 uur overbezet zijn. Oorzaken van de avondpiektijd is dat padelspelers veelal werkende leden zijn, die door de week overdag niet kunnen padellen. Ook komt het voor dat er gelijktijdig banen voor les en door verhuur bezet zijn. Afhangen van de padelbaan kan met 2 passen. Incidenteel wordt hier misbruik van gemaakt en wordt er “dubbel” afgehangen. De bezettingsgraad was in 2019: van 19.00 tot 21.00 uur: 37%, van 19.00 tot 23.00 uur: 31%. In 2020 is dat tot nu toe: van 19.00 tot 21.00 uur  40% en van 19.00 tot 23.00 uur: 30%. De bezettingsgraad is dus niet het probleem, maar het gelijktijdig lessen en verhuren waardoor er maar één baan (of soms geen) vrij is voor recreanten. Daarom is vanaf half november ingevoerd dat ’s avonds alleen met 3 passen mag worden gereserveerd, en dat ‘s avonds alleen padelbaan 1 beschikbaar is voor les/verhuur. De komende periode word nogmaals onder de aandacht gebracht bij pachter en trainer dat alleen Padelbaan 1 gebruikt mag worden voor verhuur resp. les. Eind april worden alle uitgevoerde acties nog eens geëvalueerd. Ook worden er alvast prijsopgaves opgevraagd bij verschillende leveranciers over de aanleg van een vierde padelbaan.

Als blijkt dat de vorige acties niet werken wordt óf alleen nog verhuurd op basis van het uitgeven van 4 pasjes die voor 1 keer 45 minuten gebruikt kunnen worden.  Óf worden in de avonduren geen banen meer verhuurd óf wordt de aanleg van een vierde padelbaan in overweging genomen. Iedere bovenstaande actie zal afzonderlijk worden geëvalueerd.

*Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud: Marcel Smits, bestuurslid van de Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud (SRK) geeft aan dat de drijfveer van SRK is om mensen met een lichamelijke beperking uit hun isolement te halen. En wel door hen een sportbeleving aan te bieden in een omgeving van gelijkwaardigheid en door het wegnemen van financiële drempels. Het streven is dat Keltenwoud het regionaal kinder-rolstoeltennis centrum wordt en daartoe is de samenwerking met Revalidatie Centrum Klimmendaal gestart. Het doel is om eind 2020 minimaal 4 rolstoeltennissers te ondersteunen. De eigen bijdrage voor vervoer, leskosten en baanhuur is max. 15 euro.

SRK is op 12 december 2019 notariële akte opgericht. Bestuursleden zijn Gerard Monninkhof, Wiljan Janssen, Dick de Beij, Marcel Smits en er is nog een vacature voor een rolstoeltennis(st)er. Er is intensieve samenwerking met Esther Vergeer Stichting (kinderen tot 21 jaar).

Inmiddels is de sponsoring op gang gekomen. De Rabobank heeft € 10.000 beschikbaar gesteld voor 4 sportrolstoelen. Andere sponsors € 3.000 beschikbaar gesteld voor leskosten etc. Voor de werving van sponsors wordt nauw samengewerkt met de sponsorcommissie Keltenwoud. Aan SRK is de Anbi-status toegekend, wat voor sponsoring gunstig kan zijn.

.
.
.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsflits!

En krijg steeds de laatste nieuwtjes en informatie over komende evenementen.

Ja ik schrijf mij in!