Bestuur en commissies Keltenwoud

Open toernooi commissie

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Marjolein van der Toolen wedstrijdleider 0318-418050
Marjolein van der Toolen inschrijving 0318-418050

Bridge commissie

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Bep Bongers-Kelderman lid 0318-430150
Fie Pouw lid 0318-415837
Cees Pouw lid 0318-415837

Communicatiecommissie

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Nico de Gouw voorzitter 06-48587924
Internet-team:
Naam Functie Telefoon E-mailadres
Wim Wennekes webmaster 06-15694221
Monique van Dam contentmanager
Redactie Keltenwoud Magazine:
Naam Functie Telefoon E-mailadres
Nico de Gouw eindredacteur 06-48587924
Simon van den Bent redacteur 0318-453819
Tineke Hofs redacteur 0318-417064
Gertie Savelkoul redacteur 06-52457631
PR-team:
Naam Functie Telefoon E-mailadres
Dick de Beij redacteur 0318-302381
Nico de Gouw coördinator 06-48587924
Elize de Groot fotografie 0318-416596

Sponsorcommissie

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Nanne Groot voorzitter 06-20821251
Lia Draijer secretaris 0318-419442
Gerard van Breda lid 06-38353249
Jelle Thien lid 0318-417628

Recreatiecommissie

 
Naam Functie Telefoon E-mailadres
Hanneke Pompe voorzitter  0318-414076
Marianne Bordes lid
Titus van Houwelingen lid
John Kors lid
Nelleke Lafeber lid
Ton Roks lid
Trudi Windau lid
Frans Marijnissen lid

Technische commissie

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Dennis Vlasblom competitieleider 06-37026511
Gert Bogers competitieleider 0318-417556
Wiljan Janssen voorzitter 06-12716470
Jacques Engelaar trainer BTO 06-20953491

Jeugdcommissie

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Neske Pels functionaris tenniskids 0318-756758
Rianne Bogers competitie
Janine Kosterink activiteiten/penningmeester email
Petra Ruijsch activiteiten
Sonja Ooijendijk lid 06-55112951
Saskia van Huizen voorzitter 0318-636412
Neske Pels activiteiten
Michelle van de Walle activiteiten
Het e-mailadres voor berichten aan de jeugdcommissie is:

Bestuur

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Chris Kluijtmans voorzitter 06-53957039
Huub Albreghs vice voorzitter
Daan van der Sleen secretaris 0318-413364
Jack Laanen penningmeester 0318-413104
Wiljan Janssen technische zaken 06-12716470
Hanneke Pompe vz recreatie cie 0318-414076
Saskia van Huizen vz jeugdcie 0318-636412