Het vergt slechts een paar uurtjes, dus kom op woensdagavond 10 oktober eens naar de ledenvergadering. De besturen van vereniging en stichting doen het hele jaar door alle moeite sportief en financieel goed rond te komen en dat willen zij die avond toelichten. De bijeenkomst in het clubhuis begint om 20.00 uur.

Voor de algemene ledenvergadering (ALV) zijn alle leden van Keltenwoud uitgenodigd. Een printafdruk van de agenda en enkele bijhorende stukken liggen ter inzage in het clubhuis. Een vergadersetje meenemen mag ook. In de vergadering kunnen de leden de jaarrekeningen 2017-2018 vaststellen. Mark Brorens zal een toelichting geven hoe Keltenwoud uitvoering geeft aan de Privacywetgeving en Nanne Groot vertelt over het werk van de sponsorcommissie. Vlak voor de bijeenkomst, vanaf half 8, kunnen leden die dat willen, technische vragen aan de penningmeester stellen over de financiële stukken. De vergadering zelf begint om 20.00 uur en je krijgt als bezoeker koffie/thee.

De volledige agenda van de ALV luidt:

  1. Opening en welkom.
  2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken.
  3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 7 maart 2018.
  4. Jaarrekeningen boekjaar 2017-2018 van Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud met toelichting door de penningmeester, en van TV Keltenwoud met toelichting door de penningmeester.
  5. Mark Brorens zal een toelichting geven hoe Keltenwoud uitvoering geeft aan de Privacywetgeving.
  6. Presentatie van Nanne Groot over het werk van de sponsorcommissie.
  7. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.