Teun Boogaarts en Rosalie Spaans zijn gestart als horecapachters van Keltenwoud. Op vrijdagochtend 1 mei ontvingen zij de sleutels van het park en het clubhuis na ondertekening van de zogenaamde sleutelbrief (foto). Bestuurslid Dick de Beij van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud en Jack Laanen  namens de wervingscommissie wensten hen veel succes in hun nieuwe job.

Teun en Rosalie treffen momenteel allerlei voorbereidingen om de horeca-activiteiten in het clubhuis te kunnen starten zodra dat door de beperkingen vanwege het coronavirus toegestaan wordt. Momenteel zijn sportkantines gesloten. De twee ondernemers hebben verschillende onderdelen van de inventaris en voorraad van het clubhuis overgenomen van de vorige pachter Turgay. Ook gaan zij door met het bespannen van tennisrackets en de uitleen van padelrackets.

Rosalie Spaans en Teun Boogaarts vertelden leuke reacties te hebben gekregen na de bekendmaking eind april van hun aanstelling als nieuwe horecapachters. Dat doet hen goed en ze zijn dan ook van plan het maximale in de dienstverlening aan leden en bezoekers van Keltenwoud te gaan leveren.