Keltenwoud: zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken voor tennis!

Tenniskamp BTO op Keltenwoud in Bennekom an 17-19 augustusDe jeugdcommissie van tennisvereniging Keltenwoud heeft als doelstelling: ‘de jeugd van Bennekom en directe omgeving enthousiast maken voor de tennissport’. Het belangrijkste daarin is dat kinderen er voor lange tijd plezier in hebben te tennissen in verenigingsverband bij Keltenwoud. Dit betekent dat we zoveel mogelijk jeugd willen betrekken bij de activiteiten die de vereniging voor hen organiseert. Het recreatieve karakter van de tennissport is daarbij uitgangspunt. We willen er echter ook voor zorgen dat geselecteerde talentvolle en op prestatie gerichte jeugdleden de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen.

Competitie
Bij tennis zijn er verschillende soorten competities. De competitie wordt gespeeld volgens de KNLTB tenniskids wijze (www.Tenniskids.nl.) De jongste groep kinderen (6 tm 11 jaar) speelt eens per maand op zondagochtend de worldtour oranje of worldtour rood competitie.

In april en mei wordt de voorjaarscompetitie gespeeld voor de jeugd vanaf 10/11 jaar. In september en oktober is de najaarscompetitie aan de beurt. Op woensdagmiddag spelen de kinderen van 10-12 jaar de groene competitie. Voor de oudere kinderen (11-17 jaar) zijn op zaterdag of zondag competitiewedstrijden. Je kan je hiervoor opgeven via het aanmeldingsformulier op de keltenwoudsite.

Met een aantal verenigingen uit de regio wordt er ‘s winters een winteruitwisseling georganiseerd. Bij alle jeugdcompetities worden er ongeveer 5 wedstrijden gespeeld. De teams bestaan uit minimaal 5 spelers en worden samengesteld door de trainers en de jeugdcompetitieleiders. Per team wordt een teamcaptain aangewezen die met de teamgenoten afspraken maakt over de opstelling, het rijden en begeleiden van de kinderen. Van alle ouders wordt verwacht dat zij daar een bijdrage aan leveren. Voor het begin van de competitie wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor ouders en kinderen met uitleg over de competitie.

Toernooien
Het jaarlijkse Open Jeugdtoernooi wordt in week 25 gehouden. Zowel onze eigen jeugdleden als jeugdleden van andere verenigingen kunnen hiervoor inschrijven. Het toernooi staat onder toezicht van de KNLTB. Er wordt gespeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de speelsterkte en leeftijd. Dit toernooi is geschikt voor kinderen die al wat tenniservaring hebben. De Jeugdclubkampioenschappen worden in de maand september gehouden. Dit toernooi is alleen bedoeld voor de jeugdleden van Keltenwoud. De kinderen worden ingedeeld naar speelsterkte en leeftijd.  Beginnende tennissers kunnen hier ook heel goed aan meedoen. Binnen de eigen categorie wordt dan gestreden voor de titel van Clubkampioen!

Selectie
Tennisvereniging Keltenwoud heeft een jeugdselectie die bestaat uit ongeveer 25 kinderen. Deze kinderen trainen twee keer in de week in groepjes van 4. De eerste training wordt volledig door het jeugdlid zelf betaald; de tweede training wordt voor de helft gesubsidieerd door de vereniging. Om in de selectie te komen, zijn er een aantal voorwaarden. Inzet, aanleg, redelijke motoriek en het willen spelen van competitie voor de vereniging zijn hierbij belangrijke criteria. De samenstelling van de selectiegroep wordt bepaald door de trainers van BTO, Sonja Ooijendijk en Jack Engelaar. Zij leggen hun keuze voor aan de technische commissie en de jeugdcommissie. De trainingen worden uitsluitend gegeven door de trainers van BTO. Het is de bedoeling om hiermee regionaal aan de weg te timmeren en de doorstroom te bevorderen naar de hogere teams van TV Keltenwoud.

Overige activiteiten
Naast het wedstrijdtennis organiseren de jeugdcommissie en BTO ook jaarlijks terugkerende gezelligheidstoernooitjes, waarbij wordt getennist, maar ook spelletjes worden gedaan en waarbij de gezelligheid voorop staat. Zo is er in november het wintertoernooi (vanaf 11 jaar) en voor de jongere kinderen het Sinttoernooi  in de hal, we organiseren een clinic met de tennisleraren en in het voorjaar vinden het pannenkoeken- en patattoernooi plaats. Elke maand is er op vrijdagmiddag een toss. Tegen het einde van de zomervakantie organiseert BTO een zomerkamp van 3 dagen en in het najaar is er een clinic in de hal. Informatie over al deze activiteiten wordt verspreid via de mail, nieuwsflits, aankondigingen in het clubhuis en via de trainers en via facebook. We hopen dat heel veel jeugdleden zich inschrijven voor de activiteiten op ons mooie tennispark!

Meld je hier ook aan op de jeugd nieuwsbrief door op het plaatje te drukken!

Ik schrijf mij in voor de jeugd nieuwsbrief

Download hier het informatieboekje voor nieuwe jeugdleden.
info-boekje-nieuwe-leden