De jeugdcommissie van Keltenwoud bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het belangrijk vinden om kinderen enthousiast te maken voor de tennissport. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk jeugd willen betrekken bij de activiteiten die de vereniging voor hen organiseert. Het recreatieve karakter van de tennissport is daarbij uitgangspunt. We willen er echter ook voor zorgen dat geselecteerde talentvolle en op prestatie gerichte jeugdleden de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen.

Competitie
Bij tennis zijn er verschillende soorten competities. De competitie wordt gespeeld volgens de KNLTB tenniskids wijze (www.Tenniskids.nl.) De jongste groep kinderen (+/-6 tot en met +/- 12  jaar) speelt eens per maand op zondagochtend de worldtour oranje of worldtour rood competitie.

De oudere jeugd speelt de groene ( +/- 10 tot en met 13 jaar) of gele competitie (vanaf ongeveer 12 jaar). Bij de indeling is het uitgangspunt het niveau wat het kind aan kan en daarnaast de leeftijd.

De groene en gele voorjaarscompetitie is in april en mei. In september en oktober wordt de najaarscompetitie gespeeld. Er wordt gespeeld op zaterdag of zondag. De aanmeldingen lopen via de jeugdcommissie

Bij alle jeugdcompetities worden er ongeveer 6 wedstrijden gespeeld. De teams bestaan uit minimaal 5 spelers en worden samengesteld door de trainers en de jeugdcompetitieleiders. Per team wordt een teamcaptain aangewezen die met de teamgenoten afspraken maakt over de opstelling, het rijden en begeleiden van de kinderen. Van alle ouders wordt verwacht dat zij daar een bijdrage aan leveren. Voor het begin van de competitie wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor ouders en kinderen met uitleg over de competitie.

Toernooien
Het jaarlijkse Open Jeugdtoernooi wordt in week 25 gehouden. Zowel onze eigen jeugdleden als jeugdleden van andere verenigingen kunnen hiervoor inschrijven. Het toernooi staat onder toezicht van de KNLTB. Er wordt gespeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de speelsterkte en leeftijd. Dit toernooi is geschikt voor kinderen die al wat tenniservaring hebben. De Jeugdclubkampioenschappen worden in de maand september gehouden. Dit toernooi is alleen bedoeld voor de jeugdleden van Keltenwoud. De kinderen worden ingedeeld naar speelsterkte en leeftijd.  Beginnende tennissers kunnen hier ook heel goed aan meedoen. Binnen de eigen categorie wordt dan gestreden voor de titel van Clubkampioen!

Selectie
Tennisvereniging Keltenwoud heeft een jeugdselectie die bestaat uit ongeveer 25 kinderen. Deze kinderen trainen twee keer in de week in groepjes van 4. De eerste training wordt volledig door het jeugdlid zelf betaald; de tweede training wordt voor de helft gesubsidieerd door de vereniging. Om in de selectie te komen, zijn er een aantal voorwaarden. Inzet, aanleg, redelijke motoriek en het willen spelen van competitie voor de vereniging zijn hierbij belangrijke criteria. De samenstelling van de selectiegroep wordt bepaald door de trainers van BTO, Sonja Ooijendijk en Jack Engelaar. Zij leggen hun keuze voor aan de technische commissie en de jeugdcommissie. De trainingen worden uitsluitend gegeven door de trainers van BTO. Het is de bedoeling om hiermee regionaal aan de weg te timmeren en de doorstroom te bevorderen naar de hogere teams van TV Keltenwoud.

Overige activiteiten

Naast het wedstrijdtennis organiseren de jeugdcommissie en BTO ook jaarlijks terugkerende gezelligheidstoernooitjes, waarbij wordt getennist, maar ook spelletjes worden gedaan en waarbij de gezelligheid voorop staat. Zo is er ieder jaar een midzomer- of nazomernachttennis waarbij de kinderen overnachten in de tennishal. Voor de jongere kinderen worden het Sinterklaastoernooi en het pannenkoekentoernooien georganiseerd. Verder zijn er Nieuwjaarstennis, een Clinic met de tennisleraren en de laddercompetitie. In het voorjaar wordt een Generatietoernooi georganiseerd waar de jeugd samen met een senior dubbelt. Tegen het einde van de zomervakantie organiseert BTO een zomerdagkamp van 3 dagen. Informatie over al deze activiteiten wordt verspreid via de mail, nieuwsbrief, aankondigingen in het clubhuis, via de trainers en facebook. We hopen dat heel veel jeugdleden zich inschrijven voor de activiteiten op ons mooie tennispark!

Meld je hier ook aan op de jeugd nieuwsbrief door op het plaatje te drukken!

Ik schrijf mij in voor de jeugd nieuwsbrief

Download hier het informatieboekje voor nieuwe jeugdleden.
info-boekje-nieuwe-leden