Het belooft een interessante avond te worden. Het gaat niet alleen over begrotingen en contributie-vaststelling maar er komt ook informatie over allerlei plannen.

De ALV is in het clubhuis en begint om 20.00 uur. Vooraf word je een kop koffie of thee aangeboden. Tijdens de vergadering zal er informatie worden gegeven over voortgang werving nieuwe pachter, LED-verlichting op de buitenbanen; nieuwe leden sponsorcommissie; voortgang onderzoek vierde padelbaan; Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud en een nieuw logo. Bestuursleden worden benoemd en herbenoemd. Begrotingen van de Stichting en Vereniging worden besproken en vastgesteld.

Tot slot wordt de contributie voor 2020-2021 vastgesteld.

De agenda en de bijlagen liggen gedurende 14 dagen voor de vergadering, dus uiterlijk 26 februari, ter inzage in het clubhuis.

N.B. Voorafgaand aan de vergadering, van 19.30 tot 20.00 uur, kunnen vragen worden gesteld aan Jack Laanen die door afwezigheid van Dick de Beij op beide begrotingen een toelichting zal geven.

.
.
.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsflits!

En krijg steeds de laatste nieuwtjes en informatie over komende evenementen.

Ja ik schrijf mij in!