Het lidmaatschap van TV Keltenwoud houdt ook in dat u automatisch in het ledenbestand van de KNLTB wordt opgenomen.

Hou je digitale (pas)foto paraat om mee te sturen.
Deze is nodig voor op je ledenpas.

Naamgegevens

vb: 01-01-2013

Adresgegevens


Eventuele vorige vereniging