De komende jaren wordt het antirookbeleid van de overheid verder aangescherpt, met het uiteindelijke doel een rookvrije generatie in 2040. De landelijke tennisbond KNLTB ondersteunt de ontwikkeling naar rookvrije verenigingen en het aantal rookvrije verenigingen neemt snel toe.

Als eerste stap in de richting van een rookvrij Keltenwoud worden de komende periode de volgende maatregelen genomen:

  • Het terras aan de zijde van de hoofdentree wordt een volledig rookvrije zone.
  • Aan de achterzijde van het clubgebouw komt bij dat terrasgedeelte een aangewezen rookplek.
  • Borden duiden de rookvrije zone en de rookplek aan.