Evenals in 2017 organiseerde de 50 plus commissie dit jaar een “boekenmarkt” voor het goede doel. Nu was de opbrengst voor de Aad Zwaan Foundation, die rolstoeltennissers en g-tennissers ondersteunt. De commissie kon bij de afsluiting van het toernooi begin augustus een cheque van 1500 euro overhandigen aan vertegenwoordigers van de Foundation.

Maar de verkoop is nog niet voorbij en de opbrengst kan dus nog meer worden. Net zoals vorig jaar zet de commissie de boekenmarkt nog enige tijd voort in de tennishal. De tafels met boeken, cd’s, lp’s en sieraden staan in de gang naar de kleedkamers (foto). Wilt u nog een boek, sieraad of cd en dergelijke scoren, dan heeft u tot 1 oktober de tijd. Daarna ruimt de commissie de markt op. Zoek dus nog wat uit en doneer voor de AZF. Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan dit doel van harte bedankt.