Op woensdag 6 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van Keltenwoud plaats. De begroting, contributievoorstel en het thema duurzaamheid staat onder andere op de agenda. De bijeenkomst in het clubhuis begint om 20.00 uur.

Penningmeesters Dick de Beij van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud en Jack Laanen van de tennisvereniging presenteren de voorlopige resultaten van het nog lopende boekjaar en de begrotingen voor het verenigingsjaar 2019-2020. Volgens het bestuur kunnen de huidige contributies ook in het komend verenigingsjaar gelden.

Verder staat de herbenoeming van de bestuursleden Huub Albreghs en Wiljan Janssen op de agenda. Marjo Gruisen verzorgt een presentatie over het duurzaamheidsproject Keltenwoud.

Leden die andere gesprekspunten aan de vergadering willen voorleggen, kunnen deze bij de secretaris indienen als zo’n voorstel door tenminste vijf leden ondertekend wordt. Voorafgaand aan de vergadering, van 19.30 tot 20.00 uur, kunnen belangstellende leden over de begroting technische vragen stellen aan de penningmeesters. De volledige agenda en bijlagen liggen ter inzage in het clubhuis. Het vergt slechts een paar uurtjes, dus kom op 6 maart eens naar de voorjaars-ledenvergadering. Dan ben je verzekerd van informatie uit de eerste hand en een gratis kop koffie of thee.