Iemand die geen Keltenwoud-lid is, kan padel spelen door een padellidmaatschap aan te vragen of door een padelbaan los te huren. Het padellidmaatschap van 1 september t/m 31 maart 2017 bedraagt € 84,00, dat is 12 euro per maand. Wordt iemand later padellid dan wordt de padelcontributie naar rato afgeschreven. Vanaf 1 oktober bijvoorbeeld is dat € 72,00, vanaf 1 januari € 36,00.

Direct lid worden

Zomerlidmaatschap: 1 april – 30 september
Winterlidmaatschap: 1 oktober – 31 maart

Contributie
De contributie bedraagt voor het seizoen 1 april 2016 tot 31 maart 2017:

Lid jaarlid zomerlid winterlid
senioren € 84,-

Aanmelden
Aanmelden kan gedurende het gehele jaar. U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier waarbij u tevens een (pas)foto kunt uploaden voor de ledenpas. Zonder pasfoto mag u geen competitie of toernooien spelen. Via het aanmeldingsformulier kan de vereniging gemachtigd worden om de contributie van uw bankrekening af te schrijven.

Afmelden
U blijft lid van de vereniging totdat u zich schriftelijk heeft afgemeld.
Via het volgende formulier kunt u zich ook afmelden.

Typefouten voorbehouden.