Een nieuwe racketsport is op komst: padel, een combinatie van tennis en squash. Vanuit Zuid-Amerika naar Spanje ‘over gekomen’, waar het nu de 2e sport na voetbal is! Ook in Nederland neemt de interesse voor de padelsport toe net als de vraag naar nieuwe padelbanen. De besturen van onze tennisvereniging en de stichting SBNK zien hierin een grote kans voor een meer solide toekomst van Keltenwoud. Bijvoorbeeld door enkele  padelbanen op ons tennispark aan te leggen.

Padel-afbeelding-buitenbaan-blauwe-2-spelers-achter-net

In de ledenvergadering op 3 maart komt het voorstel om dat te doen ter sprake. Dat staat ook in een bijlage die in het clubhuis ter inzage ligt. Op het tv-scherm in ons clubhuis is een filmpje over de padelsport te zien. Deze Nieuwsflits-special geeft een uitgebreide toelichting en verwijst tevens naar andere informatiebronnen.

Van belang voor toekomst Keltenwoud.

In de Algemene Ledenvergadering in september 2015 heeft het bestuur in een presentatie haar visie op de toekomst van Keltenwoud gegeven. Cruciaal daarin was de geleidelijke afname van het ledenaantal met als gevolg een toenemende druk op de financiële houdbaarheid van het park op de lange termijn. Ook kreeg het bestuur steun van de leden om te zoeken naar een multifunctionele inzetbaarheid van ons park. Dat wil zeggen, andere gebruikers erbij halen. Zoals een tijdje aan de orde is geweest: de eventuele verhuur van de verdieping van het clubhuis aan een dansschool. Wat betreft de deelname aan de tennissport, is de tendens bij de KNLTB nog steeds negatief. Het KNLTB ledenaantal is teruggelopen tot 600.000 in 2014. Als gevolg van de enthousiaste inspanningen van commissies en vrijwilligers is de afname bij Keltenwoud in vergelijking met anderen minder, maar hiermee is de zorg binnen beide besturen zeker niet afgenomen. Nog meer besparen is moeilijk omdat die inspanningen zijn uitgewerkt. We moeten genieten van het moment maar zeker niet stil blijven staan want stilstand is achteruitgang. Dankzij alle inspanningen kunnen Stichting en Vereniging (nog) een sluitende exploitatie presenteren. Met andere woorden: de uitgaven en inkomsten zijn nog ongeveer gelijk. Maar er zijn niet veel bezuinigmogelijkheden over en mocht het ledenaantal in de toekomst verder afnemen dan zullen er wel tekorten optreden en wordt de exploitatie negatief. We moeten daar niet lijdzaam op wachten en daarom neemt het bestuur het initiatief om nu te investeren voor een gezonde toekomst. Het is tijd voor een nieuwe impuls om Keltenwoud opnieuw op de kaart te zetten. Regeren is vooruit zien, innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen met als doel het sportaanbod uit te breiden en vanuit die invalshoek leden te werven en nieuwe activiteiten te ontplooien. De introductie van Padel schept die mogelijkheden, zo wijst de praktijk uit bij collega-tennisverenigingen. Een delegatie van beide besturen is begin februari  op bezoek geweest bij TV De Maaspoort in Den Bosch en TV Ulvenhout.

Wat is Padel?Padel-afbeelding--2-rackets-en-bal

Padel is een combinatie van tennis en squash. Je speelt het 2 tegen 2 op een baan met 4 glazen wanden. Het gebruik van de wanden om de baan geeft het spel een extra dimensie. Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstanders geslagen worden, zonder dat de bal eerst één van de wanden raakt. Het doel is om de tegenstander te beletten de bal terug te slaan. De bal blijft echter in het spel als deze eerst de grond raakt en nadien één van de wanden. Dit zorgt voor langere rally’s en meer spelplezier. Dit betekent ook dat tactiek belangrijker is dan kracht, aangezien de bal steeds kan terugkeren. De kleinere baan en het gebruik van de wanden maakt padel een aantrekkelijke sport waarbij snelheid en uithoudingsvermogen minder cruciaal zijn en het dus tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden. Het is makkelijk op te pakken en de spelregels en puntentelling zijn hetzelfde als bij tennis. Wel gebruik je een ander racket (padel). Een padelracket is kleiner dan een tennisracket en heeft geen snaren, maar is van fiberglas of carbon. Padel is in 1969 bedacht in Mexico en wordt gespeeld op een veld van 20 bij 10 meter. Door toeval werd het idee van deze nieuwe racketsport meegenomen naar Marbella waar één baan werd aangelegd. In Spanje is het nu de meest populaire sport na voetbal met 5 miljoen spelers. Padel is één van de snelst groeiende sporten ter wereld, met wereldwijd ongeveer 10 miljoen spelers. Ook in Nederland is padel inmiddels de snelst groeiende racketsport. De eerste baan werd ín Eindhoven aangelegd bij het Philipsstadion op verzoek van de Zuid Amerikaanse spelers van PSV. Inmiddels zijn er in 10 plaatsen padelbanen waar verschillende toernooien en competities worden georganiseerd. Nederland heeft een eigen ranglijst en een nationaal mannen- en vrouwenteam onder leiding van een bondscoach. De opmars van padel in Nederland en de rest van de wereld is niet te stuiten. De interesse in de sport is groot en de vraag naar nieuwe banen neemt gestaag toe. De KNLTB, de Nederlandse Padelbond en NOC-NSF gaan nauw samenwerken. Veel oud-tennissers hebben de overstap van tennis naar padel gemaakt, maar ook actieve tennissers spelen padel naast het tennissen. Uiteindelijk, zo is de verwachting, zal padel een van de vier grootste sporten worden naast voetbal, hockey en tennis. Gelderland heeft op dit moment nog geen padelbanen!

Het voorstel voor de aanleg van 3 padelbanen.Keltenwoud---clubkampioen-Julian-van-Veldhuizen-ziet-ook-de-padelsport-met-optimisme-tegemoet-Foto-Nico-de-Gouw

Onderzoek tijdens het werkbezoek in Brabant en andere bronnen hebben geleerd dat investeren in Padel goed is voor tennisverenigingen. Investeren in Padel heeft drie grote voordelen: ledengroei/ledenbehoud, meer reuring op het tennispark en meer omzet in de kantine. In Ulvenhout heeft Padel vanwege de grote belangstelling zelfs gezorgd voor een ledenstop! TV Ulvenhout gaat nu investeren in 2 extra padelbanen om 200 extra leden toe te laten. Bij de bezochte clubs speelt 25% van de leden Padel.

Keltenwoud heeft als plan twee bestaande buitenbanen om te bouwen tot drie padelbanen. Het overblijvende deel van die twee tennisbanen wordt dan kidscourt. De smashcourt-ondergrond blijft behouden. De investering voor deze padelbanen en kidscourt zal circa 100.000 euro bedragen, dat uit eigen middelen wordt gefinancierd. De jaarlijkse afschrijvingen nemen bij een termijn van 15 jaar toe met 6.700 euro per jaar. De beide begrotingen van TV Keltenwoud en SBNK werken als communicerende vaten. Verhoging van de gebruiksvergoeding wordt gedekt uit de extra contributie door toename van het aantal leden. In Ulvenhout was de toename 200 nieuwe leden; wij gaan uit van 100 nieuwe leden. Bij een jaargemiddelde van 50 leden en een contributie 210 euro levert dat 10.500 per jaar op. De investering verdient zich daarmee terug.

Doordat Padel gespeeld wordt met 4 mensen per baan kunnen er zelfs meer mensen tegelijkertijd spelen dan nu op twee tennisbanen het geval is.

Padel is ook een kijksport. Om toeschouwers te kunnen laten genieten, wordt de aankleding van de het terras –binnen de budgettaire mogelijkheden– gezelliger gemaakt. Ten behoeve van de padelbanen geldt dat met name voor de hoek aan de zuidwestzijde van de tennishal.

Op donderdag 11 februari 2016 werd in een tv-uitzending van Bureau Sport op NPO 3 Padel geïntroduceerd als nieuwe sporttrend van 2016. Als u wilt kijken, vanaf minuut 7 t/m 12 gaat het  over padel en de link naar Bureau Sport is:

http://www.npo.nl/bureau-sport/11-02-2016/VARA_101378074  .

Daarnaast zijn er vele filmpjes over Padel te zien up YouTube zoals:

https://www.youtube.com/watch?v=B7XjDmB1RNI

En voor informatie op de website van de padelbond:

http://www.padelbond.nl/documentatie/media

De foto’s tonen voorbeelden van padelbanen, het padelracket, en Keltenwoud-clubkampioen (2015) Julian van Veldhuisen met een padelracket in de hand.