In de algemene ledenvergadering op 6 oktober presenteerde bestuurslid Wiljan Janssen de tussenstand in het onderzoek naar de uitbreiding van de padelbanen. Eerder in juni had hij al een vijftal opties gepresenteerd, die sindsdien ook op de website te bekijken zijn. Een extra optie is om op tennisbaan 3 twee padelbanen te projecteren en naast baan 8 een nieuwe tennisbaan aan te leggen.

Wiljan gaf een overzicht van wat er in de afgelopen twee jaar ondernomen is. Zo zijn er 201 reacties op de eerdere presentatie binnen gekomen, die zeer uiteenlopend van aard zijn. Wel is duidelijk geworden dat bijna niemand tegen padel en de uitbreiding van padelbanen is maar dat velen bezorgdheid uiten over het eventueel inleveren van tennisbanen en over de financiële consequenties van de plannen. Ook blijkt uit de reacties dat de meeste leden de extra padelbanen het liefst in de buurt van de huidige banen willen hebben. Ook in de ALV op 6 oktober waren positieve geluiden te horen. Er is meer wederzijds begrip aan het ontstaan, ook al zijn er verschillen van inzicht gebleken. Dat mag uiteraard ook, aldus het bestuur, dat daarmee op zorgvuldige wijze wil omgaan.

Wiljan Janssen benadrukte dat er nog geen besluiten zijn genomen. Eerst worden de kosten van de opties nog eens berekend en op haalbaarheid getoetst. Dat wordt in een rapport opgenomen dat door het bestuur wordt beoordeeld. Als het bestuur vindt dat alles goed onderzocht en uitgewerkt is, wordt dat rapport en planvoorstel aan een nieuwe ledenvergadering voorgelegd. Ook de update van de padelplan-presentatie is op de Keltenwoud-website geplaatst.

Onderzoek 4e padelbaan 2021 (Oktober)

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

.
.
.

Recente berichten:

Schrijf je hier in voor onze nieuwsflits!

En krijg steeds de laatste nieuwtjes en informatie over komende evenementen.

Ja ik schrijf mij in!