Op onze website onder “Nieuws” staat de presentatie van het onderzoek naar de uitbreiding van de padelbanen. De presentatie met vijf varianten inclusief kostenramingen eindigt met een reactieformulier waarmee leden van Keltenwoud hun mening, alternatieven of vragen kunnen insturen. Zoals het bestuur in de algemene ledenvergadering op 16 juni aankondigde, wil het hiermee meer leden bij de besluitvorming betrekken.

De presentatie (onderaan de link) is opgesteld door een kleine werkgroep die op verzoek van de ALV van oktober 2019 onderzocht heeft op welke wijze de padelcapaciteit uit te breiden is. Door de coronabeperkingen was onder meer de analyse van de speeldruk op de 3 banen en het effect van tussentijdse maatregelen lastig, maar er is wel met behulp van externe deskundigen gekeken naar de eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Deze zijn naast en/of gedeeltelijk op de huidige ligging van de padelbanen, op de plaats van de oefenhoek, op tennisbanen 3-4 en op 2 tennisbanen in de tennishal. Bij elke variant zijn voor- en nadelen en een kostenraming vermeld.

Reacties kunnen tot 29 augustus worden ingediend. Deze inbreng wordt verwerkt door de werkgroep voor een vervolgadvies aan het bestuur. Het is de bedoeling daarna op basis van een concreet uitgewerkt en vooraf gepresenteerd voorstel in een extra ledenvergadering een beslissing te nemen.

De link naar de informatie en het reactieformulier: https://keltenwoud.nl/onderzoek-uitbreiding-padelbanen/

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

.
.
.

Recente berichten:

Schrijf je hier in voor onze nieuwsflits!

En krijg steeds de laatste nieuwtjes en informatie over komende evenementen.

Ja ik schrijf mij in!