Aanmelding Tapastoernooi

Zaterdag 16 februari 2019 van 13:30 tot 17:30.

Inschrijving sluit woensdag 13 februari 2019.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw inschrijving te bevestigen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist expliciete en ondubbelzinnige toestemming.