We hebben als Keltenwoud en dus ook als Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vergroening is belangrijk voor het milieu, maar laten we eerlijk zijn, we zijn ook weer niet roomser dan de paus, dus wanneer het geld bespaart kunnen we het goed gebruiken. Daarom vervangen we alle verlichting door LED-verlichting, exclusief de verlichting van de buitenbanen. Hiermee dienen we het milieu en we besparen 60% op de stroom-, transport- en meetdienstkosten. Het gaat dan om besparingen van duizenden euro per jaar ofwel een terugverdientijd van 5 jaar.

De uitkomst van het voorgaande kwam uit een onderzoek dat door SBNK is gedaan over de afname van het aantal kWh over de afgelopen vijf jaar bij Greenchoice. In samenwerking met sponsor ITN is vervolgens gekeken naar de beste en ons passende technische oplossing. Ook heeft SBNK naar de subsidiemogelijkheden gekeken en aangevraagd. Vandaag – 24 mei 2018 – kwam de bevestiging van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de subsidie is toegekend. SBNK kan, na realisatie van de ombouw naar led, een subsidie van €5.041,05 euro tegemoet zien bij inlevering van de benodigde bewijsstukken.

In overleg met ITN gaan we nu bepalen wanneer we die ombouw gaan uitvoeren, in ieder geval de zomermaanden juni of juli, wanneer de hal minimaal wordt gebruikt. Begonnen wordt met baan 4. Na montage van de lampen wordt aan leden gevraagd om op baan 4 te komen tennissen en hun bevindingen kenbaar te maken zodat naar de juiste inregeling kan worden gewerkt en de beleving van de LED-verlichting blijft zoals het nu met de TL is.

Wanneer jullie in komende tijd geconfronteerd worden met rolstellingen en monteurs van ITN die aan de ombouw werken, en dat wellicht wat storend werkt, graag jullie begrip.

Bij voorbaat dank.

Bestuur SBNK