Ons tennis- en padelpark blijft zeker tot eind april gesloten. Dat is duidelijk geworden sinds de persconferentie van onze regering over de maatregelen rondom het coronavirus afgelopen dinsdag. Wat in de periode na 28 april gebeurt, is nog erg onzeker en nu niet te voorspellen. We berichten daarover zodra we meer weten.

Alle toernooien, interne competities, trainingen en activiteiten zijn inmiddels stilgelegd of uitgesteld. Zo bekijkt de recreatiecommissie na 21 april wat er met de jaarlijkse evenementen als teamtennis, familietoernooi en zomertoernooitjes gedaan kan worden. De afgelastingen zijn heel jammer, maar eenieders gezondheid en veiligheid staan voorop. Voor zover je daarvan kunt spreken, is het enige voordeel van de sluiting dat er in deze periode groot onderhoud uitgevoerd kan worden. En dit gebeurt dan ook, zowel aan de banen, onze hal als aan de verlichting van de tennisbanen. Het parkonderhoud is bij Wim Wennekes in goede handen. Ook worden er reparaties en onderhoud in de hal  uitgevoerd. Het terrasmeubilair wordt nagekeken en waar nodig opgeknapt. Over de ombouw naar led verlichting is de algemene ledenvergadering op 11 maart geïnformeerd (zie Nieuwsflits #7). Die ombouw is op 18 mei gepland. Zo bereiden we ons erop voor, dat we onze leden en bezoekers, bij het weer mogen open stellen van ons park, goed kunnen ontvangen.

In Nederland zien we op allerlei gebied enorme solidariteit ontstaan om iedereen door deze moeilijke periode heen te loodsen. Op dit moment zijn de consequenties voor onze vereniging nog niet te overzien. Het is duidelijk dat we voor de continuïteit van onze vereniging ook deze solidariteit hard nodig hebben van onze leden om de crisis, hopelijk over enige tijd, goed af te kunnen ronden.

Als u vragen, opmerkingen of goede ideeën heeft dan kunt u zich wenden tot het verenigingsbestuur door middel van een mail aan de secretaris: .

Wij wensen iedereen de komende weken veel sterkte en goede gezondheid toe!

Bestuur TV Keltenwoud en Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud