Op Hemelvaartsdag 21 mei is ons park gesloten en kan er dus niet getennist en gepadeld worden. Wel gaan we met ingang van 23 mei weer op zaterdag open. Deze zaterdag-openstelling is van 10.00 uur ’s morgens tot 16.00 uur ’s middags.

Deze verruiming van de openstellingstijden door het bestuur is dus nog maar beperkt. Misschien is er in het begin van de maand juni zicht op een verdere verruiming van de speeltijden op de avonden en in de weekenden. Een en ander blijft uiteraard afhankelijk van landelijke ontwikkelingen.

In de komende weken gelden de volgende openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 21.00 uur. Er wordt geen gebruik gemaakt van de verlichting. Op zaterdag kun je tussen 10.00 en 16.00 uur op het park terecht, ook weer na vooraf digitaal reserveren.