Vegen van de banen

Ik hoor vaak dat mensen het vegen van de banen onnodig vinden terwijl het wel door het bestuur verplicht is gesteld.

Graag wil ik uitleggen waarom het vegen van de banen van invloed is op de levensduur van de banen.
Een SmashCourt baan ziet er in opbouw van boven naar onder als volgt uit:

  1. Infill fijn, rood keramisch zand van 0,3 – 0,8 mm.
  2. Stabiliteitsmat van 12 mm hoog
  3. Geovlies
  4. Een lavalaag van ongeveer 10 cm.
  5. Een zandpakket van ca 40 cm.

Wanneer de infil goed is verdeeld in de stabiliteitsmat ligt er overal 1 mm infill bovenop de matvezels. Zodoende kan er op die dunne laag ‘gegleden’ worden naar de bal. Wanneer een baan bespeeld wordt zal plaatselijk de 1 mm. infill weg worden geschoven waardoor de vezel van de mat bloot komt te liggen. Nu ontstaat er dus een moment waarop de mat gaat slijten.

Met vegen verdelen wij de infill opnieuw waarmee we slijtage van de mat verminderen.
Wanneer de mat nat is kun je beter niet vegen omdat je dan de toplaag naar de hoeken sleept.