Al ruim drie jaar tennist een 10-tal mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op dinsdagmiddag in onze tennishal. Dit wordt G-tennis genoemd. Zij doen dit op een enthousiaste wijze, onder deskundige leiding en met hulp van vrijwilligers van de stichting WAAG.

WAAG is een regionale sport- en recreatievereniging voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, gerund door vrijwilligers. WAAG organiseert voor de deelnemers verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld G-tennis in de hal van Keltenwoud. Waar nodig zorgt WAAG voor aangepaste materialen en hulpmiddelen. Zo kunnen alle G-tennissers op een gezellige, sportieve en veilige manier sporten en ontspannen. Voor de G-tennissers is regelmaat en rust belangrijk (ook met betrekking tot de begeleiding) om ten volle aan de activiteiten te kunnen deelnemen en er van te blijven genieten. Voor dit“dankbare werk” zoekt WAAG nu uitbreiding van het team begeleiders (vrijwilligers) om de continuïteit van dit sportieve uitje voor de G-tennissers te kunnen borgen. Er zijn ongetwijfeld Keltenwoud-leden die hiervoor open staan.

Wat vragen we van je?

  • Regelmatig op dinsdagmiddag tussen 17.30 en 19.00 uur de G-tennissers begeleiden en coachen in de tennishal.
  • Enthousiasme om deze bijzondere medemensen te kunnen en willen begeleiden.
  • Betrekkelijk geringe eigen tenniservaring; je moet een bal kunnen aangeven.

Wat  biedt Waag?

  • Je wordt ingewerkt door een ervaren trainer.
  • Waag coördineert en biedt persoonlijke begeleiding.

Nadere informatie wordt graag gegeven door de coördinator van de vrijwilligersgroep Piet Noordhuis, telefoonnummer 06-28828835. Mailen kan naar: . Voor nog meer informatie kun je de website van Waag bezoeken: www.sportclubwaag.nl

Zowel Stichtings- als clubbestuur van Keltenwoud willen dit verzoek graag ondersteunen. Wil je daar mee over weten, dan kun je terecht bij Gerard Monninkhof, voorzitter van SBNK, en Jack Laanen, penningmeester van TVK.