Sinds mei 2018 is de AVG van toepassing. De nieuwe wet komt in de plaats van de Wet bescherming persoongegevens en geldt voor de hele Europese Unie. Om aan de regels van de AVG te voldoen, heeft het bestuur van TennisverenigingKeltenwoud (TVK) heeft de afgelopen periode de volgende afspraken gemaakt:

 1. Als lid van onze vereniging wordt u ook rechtstreeks lid van de tennisbond KNLTB. De KNLTB zal u daarover zelf benaderen. Voor meer informatie o.a. over het privacy beleid van de KNLTB kunt u kijken op de website KNLTB.nl. Op het aanmeldformulier voor nieuwe leden staat dit expliciet vermeld.
 2. Bij het maken van foto’s door of namens Keltenwoud worden belanghebbenden vooraf geïnformeerd en wordt hen de mogelijkheid voor verzet of verwijdering van het beeldmateriaal geboden. Vooraf moet dan aan de fotograaf of secretaris van TVK kenbaar worden gemaakt dat men niet herkenbaar op foto’s zichtbaar wil zijn. Belanghebbenden hebben ook de mogelijkheid om zich achteraf te melden bij de secretaris TVK met het verzoek dat de foto verwijderd moet worden en niet meer gebruikt mag worden.

  NB Fotomateriaal gemaakt door particulieren bijv. ouders valt niet onder de verantwoordelijkheid van TVK.

 3. Bij de ingang van het clubhuis hangt een bordje waarop leden en bezoekers erop gewezen worden dat:
  TVK kan beelden maken en publiceren van de activiteiten op ons park om onze vereniging en uw prestaties onder de aandacht te brengen. Mocht u daar bewaar tegen willen maken, dan kunt dit kenbaar maken bij .
 4. TVK heeft aan de ouders van jeugdleden expliciet toestemming gevraagd om gebruik te mogen maken van persoonsgegevens van hun kinderen (naam, leeftijd en fotomateriaal). Hiervan vindt registratie plaats, waarbij ouders altijd het recht hebben om toestemming in te trekken en/of specifieke foto of vermelding te laten verwijderen.

Er worden geen foto’s geplaatst zonder deze toestemming en de mogelijkheid wordt geboden om bezwaar te maken tegen plaatsten foto en naamsvermelding.

 1. Het fotoarchief staat een beperkte periode integraal op de website. Na een half jaar wordt het fotomateriaal overgezet naar de beveiligde omgeving in de Cloud.
 2. Bestuursleden en commissieleden hebben per mail een bevestiging gekregen dat hun gegevens op de website staan vermeld en daarbij is erop gewezen dat de mogelijkheid bestaat om deze gegevens(gedeeltelijk) te laten verwijderen.

Aan nieuwe leden wordt bij aanstelling deze toestemming gevraagd.

 

 1. In de sponsorovereenkomst is het gebruik van fotomateriaal en naamsvermelding opgenomen met daarbij de mogelijkheid om op verzoek foto’s en vermelding te kunnen verwijderen.